Abonnementsartikel

Har du under 10 hektar jord, modtager du ikke husdyrgødning, og har du indberettet et udfyldt Gødningskvote- og Efterafgrødeskema i Tast selv-service, vil du ikke længere modtage en selvangivelse i forbindelse med indkaldelse af gødningsregnskabet.

NaturErhvervstyrelsen har hidtil sendt selvangivelser til en mindre gruppe jordbrugere i forbindelse med indkaldelsen af gødningsregnskab, men der er i de senere år sket et fald i brugen af selvangivelser. Det skyldes de mange særordninger i gødningsregnskabet, som betyder, at alle de nødvendige oplysninger til selvangivelsen, kun kendes for et mindre antal jordbrugere. NaturErhvervstyrelsen sender derfor ikke længere selvangivelser i forbindelse med indkaldelsen af gødningsregnskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Din pligt

De oplysninger, som kendes på forhånd, ligger fortsat som information på landbrugsindberetning.dk, så de er tilgængelige for dig, når du skal indberette dit gødningsregnskab.

Hvis du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, har du pligt til årligt at indberette dit gødningsregnskab, også selvom du ikke længere modtager en selvangivelse.