Abonnementsartikel

??Hvis du finder døde eller syge fugle i områder, hvor der endnu ikke er konstateret fugleinfluenza, er det vigitgt at du kontakter Fødevarestyrelsen. Disse indmeldinger af døde vildfugle er værdifulde, da undersøgelserne af fuglene giver Fødevarestyrelsen et godt overblik over udbredelsen af fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark.

Hvis du finder døde eller syge vilde fugle i naturen, er styrelsen derfor meget interesseret i at få besked om dit fund, især hvis det drejer sig om vandfugle, rovfugle og kragefugle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke alle fugle skal indberettes

Fugle, som sendes ind til undersøgelse, skal være døde for nylig - helst indenfor to dage - og fjerdragten skal være intakt. Som regel kan man se på fuglen, om den har ligget et stykke tid i naturen. Et kadaver af en fugl kan ikke undersøges, hvis det har ligget længe og er begyndt at gå opløsning. Det samme gælder olieindsmurte eller trafikdræbte fugle.

Det er helt normalt, at fugle dør i naturen pga. fødemangel, kulde eller af andre årsager. Derfor skal Fødevarestyrelsen ikke have besked om alle fund af syge eller døde fugle, men kun om dem, som er relevante for overvågningen for fugleinfluenza.

Undgå kontakt

Hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, og du ønsker at fjerne den, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe, og husk, at kun voksne bør håndtere døde fugle.

Hvis du finder en død eller syg vild fugl, skal du lade den eller dem ligge og kontakte Fødevarestyrelsen. Døde fugle skal således ikke indsendes til vildtsundhed.dk, som det ellers er praksis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Du kan indberette fund af døde fugle på adressen www.foedevarestyrelsen.dk.