Abonnementsartikel

Fra den 1. januar 2017 er reglerne for hvor mange fisk, du må fange om dagen blevet ændret. De nye regler gælder for farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark. Reglerne er en del af bestræbelserne på at få torskestanden genoprettet så hurtigt som muligt.

Det betyder, at du i den vestlige Østersø som lyst- eller fritidsfisker fremover højst må tage fem torsk med i land om dagen - og i februar og marts kun tre - når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at genoprette torskebestanden er der fra nytår 2017 indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land per dag, når de fisker i den vestlige Østersø. Området dækker alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm. (Se kort her).

Reglerne betyder, at du som lyst- og fritidsfisker højst må tage fem torsk pr. dag med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må du højst tage tre torsk per dag med i land. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker med en turbåd.

Pas på torsken

De nye regler om begrænsninger i lyst- og fritidsfiskeri blev vedtaget på rådsmødet for landbrug og fiskeri den 10. oktober 2016. På dette møde blev fiskerimulighederne i vestlige Østersø reduceret med 56 procent for det erhvervsmæssige fiskeri efter torsk i 2017. Og samtidig blev der for dette fiskeri vedtaget en forbudsperiode, som gælder fra 1. februar til 31. marts 2017.

Situationen er alvorlig for alle, og derfor lægges der også stor vægt på, at alle berørte parter står sammen og bidrager til at få bestanden genoprettet hurtigst muligt, uanset hvilken form for fiskeri, der udøves.