Abonnementsartikel

Oversvømmede veje og kældre fulde af vand bliver langt hyppigere i fremtiden viser DMI's rapport over fremtidige klimaforandringer i Danmark. I et land som Danmark rammer klimaforandringerne allerede i dag forskelligt. Det betyder, at de enkelte kommuner står overfor meget forskellige klimaudfordringer i fremtiden.

Bor du i storbykommuner som København og Odense, skal din kommune først og fremmest tilpasse sig kraftigere skybrud, der kan ødelægge store værdier, for eksempel ved at oversvømme din bolig eller din vej. Bor du i kystnære kommuner i de indre danske farvande som Holbæk, Roskilde og langs Øresundskysten, så er den stigende vandstand noget du og din kommune skal være opmærksomme på, da den kan byde på store oversvømmelser. Og er du landmand med en sandrig landbrugsjord, som i Herning og Varde, så vil du gå lange perioder i møde uden regn i vækstsæsonen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Klimaforandringer kan give os alle sammen udfordringer i hverdagen. Men vi kan handle på dem allerede nu. Derfor er jeg glad for, at DMI har sammensat et nyt produkt, så de kan rådgive om klimaudfordringerne for de enkelte kommuner. Så kan vi i tide finde en løsning lige dér, hvor du bor, siger energi-, forsyning-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Rådgivning fra DMI

DMI kan nu levere meteorologisk rådgivning, analyser og data om fortidens, nutidens og fremtidens klima helt ned på kommuneplan. I praksis skræddersyer DMI's rådgivere rapporter ved at analysere regionale klimamodeller med bl.a. temperatur og nedbør, IPCC fremtidsscenarier samt store mængder af observationsdata som fx nedbør.

- En klimarapport fra DMI vil koste et beløb, som er en dråbe i havet sammenlignet med eksempelvis omkostningerne efter de store storme, fortæller Marianne Thyrring, direktør på DMI, der er klar til at komme med den lange vejrudsigt for alle landets kommuner

Mere vand i Aarhus

Oplysningerne fra DMI påvirker planlægningen af de klimatilpasningsprojekter, der skal være med til at beskytte Aarhus Kommunes værdier og infrastruktur mod den øgede mængde vand, vi får i fremtiden. For fremtiden byder både på markant mere regn, flere stormfloder og højere vandstand.

- Vi har nu et opdateret og bedre beslutningsgrundlag for at målrette vores klimatilpasning bedst muligt, og arbejdet er allerede i gang, siger rådmand Camilla Fabricius.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi arbejder med det i praksis lige nu. Vi gennemfører en række indsatser for at forebygge oversvømmelser i fremtiden. Det drejer sig blandt andet om områderne omkring det nye sygehus i Skejby, lavtliggende områder ved Vejlby-Risskov og havnen. Desuden bruger vi den nyeste viden fra DMI ved forskellige anlæg og til at undgå oversvømmelser ved kritiske veje, som ikke mindst beredskabet er afhængige af.

Stor forskel

Det betyder blandt andet, at DMI's konklusioner vil indgå i arbejdet med den nye kommuneplan. Risikovurderingerne indgår også i prioriteringen i forhold til langsigtede investeringer i byggeri og anlæg samt for kommunens drift.

- Der er stor forskel på, hvilke konsekvenser klimaændringerne har for de enkelte kommuner. Eksempelvis er kommunernes topografi og bebyggelsesprocent afgørende elementer i forhold til klimatilpasning. I analysen har vi set på kommunens konkrete behov. På baggrund af forholdene, vores egne klimadata og klimafremskrivninger samt IPCC's nyeste klima-scenarier kommer vi så med et kvalificeret og veldokumenteret bud på, hvad Aarhus kan forvente siger direktør Marianne Thyrring fra DMI.