Abonnementsartikel

Danske renseanlæg er nogle af verdens bedste til at rense vand, men de spiller også i stigende grad en rolle i behandlingen af organisk affald fra husholdninger og virksomheder, så energiudnyttelsen bliver maksimal og det i endnu højere grad er muligt at bruge de næringsstoffer, som både er i affaldet og restproduktet fra renseprocessen. Med andre ord: Anlæggene skal ændres fra renseanlæg til ressourceanlæg, som går på tværs af vand, affald og den økologiske landbrugssektor.

- Det er et meget vigtigt projekt. Ved at udnytte byens organiske affald og spildevandet til biogas og gødningsprodukter, kan affaldsprodukter blive til en ressource, og på sigt kan det give billigere vandregninger til borgere og virksomheder, siger kontorchef Katrine Rafn, SVANA-Vand og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er synergi på tværs af forsyningssektorer. Affald, spildevand og energi tænkes sammen i ét anlæg, på den præmis at det skal være økonomisk rentabelt og selvfølgelig ikke gå ud over rensekvaliteten, understreger hun.

Mangel på gødning

Det er Danmarks største spildevandsvirksomhed Biofos, der vil anvende deres renseanlæg i Avedøre som demonstrationsanlæg for, hvordan renseanlæg kan blive til ressourceanlæg, der producerer energi i form af biogas, og samtidig afsætter det organiske affald til gødning til økologisk jordbrug. Der er nemlig udtalt mangel på gødning til økologisk jordbrug i Østdanmark.

Projektets parter vurderer, at det største forbrug af økologiske fødevarer er hos forbrugerne i storbyer og storbynære områder, som især København, Nordsjælland og Roskilde. Det kan derfor blive en gevist for alle, hvis der kan blive en større produktion af øko-fødevarer tættere på storforbrugere af økologi. Det kan være med til at reducere CO2-aftrykket fra økologiske fødevarer til den region, da de i dag importeres i stor stil fra udlandet.

Klar til verdenskongres

Bag arbejdet står Miljø-og Fødevareministeriet, der som i et led i deres såkaldte MUDP-program har skudt 19 millioner kr. ind i projektet, som hedder VARGA (Vand Ressource Genvindings Anlægget), hvor det samlede budget er på ca. 84 mio. kr. Parterne i projektet er Biofos, Envidan, Unisense, Amager Ressource Center og DTU.

Projektet forventes afsluttet i 2019 og kan derfor udgøre et flot indslag på verdenskongressen World Water Congress & Exhibition i 2020. Kongressen, der er den største af sin art, forventes at trække 5.000 branchefolk til Bella Center i København.