Abonnementsartikel

Dværgvandnymfen er Europas mindste guldsmed og er en truet art over hele Europa. Herhjemme lever den kun ét sted. Men det levested er også ved at forsvinde. Den holder nemlig til i "Fandens Hul" i Teglstrup Hegn i Nordsjælland, der er en såkaldt hængesækmose. Der er en sø, som gennem årtusinder er groet til med tørvemosser, som langsomt vokser udad fra kanten i en tyk, flydende, gyngende måtte. Inden for de nærmeste par år vil måtten lukke sammen og dække det oprindelige vandspejl helt, og søen være væk.

- Dværgvandnymfen er en yderst truet art i Danmark, og den har brug for vand for at kunne yngle. Derfor har vi på anbefaling af insekteksperter nu skruet tiden lidt tilbage og åbnet ned til vandet, der gemmer sig under hængesækmosen ved at lave et nyt hul i Fandens Hul, siger Søren Agerlund Rasmussen, der er skovfoged i Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Specialmaskine nødvendig

Det nye vandhul fylder 15 gange 15 meter, og der er anvendt en specialmaskine til opgaven for ikke at skade den sårbare hængesæk unødigt. Det nye vandhul er blevet etableret et godt stykke fra det gamle for ikke at skade guldsmedens nuværende levested.

- En hængesæk er unik natur, som vi passer godt på, så det har ikke været nogen nem øvelse. Men uden handling vil dværgvandnymfen formentlig forsvinde helt fra Danmark, og det har vi forhåbentligt forhindret nu, siger Søren Agerlund Rasmussen.

Midlerne til etableringen af det nye vandhul kommer fra regeringens Naturpakke.