Abonnementsartikel

De første hvinænder er allerede trukket forbi lokkefuglene uden at vise interesse. Tre fugle ser i første omgang ud til at vælge samme rute, men et retningsskifte viser, at de har registreret de falske artsfrænder. Nu er det om at have is i maven og først gøre udfald, når de er inden for skudhold.

Da de blot mangler nogle få meter i at være tæt nok på, aner den forreste uråd, og missionen afbrydes. Hvinænderne falder lidt af med vinden og flyver en bue venstre om skydeprammen. Chancen er forspildt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men mens blikket følger de tre sorthvide hurtigflyvere forsvinde længere ind i fjorden, glider en fugl fri af horisontlinjen lige ind over lokkefuglene. Typisk man ikke ser dem, når de flyver så lavt. Det går for hurtigt med første skud, som selvfølgelig går forbi. En dyb indånding resulterer i mere koncentration om andet skud, og fuglen er død, inden den rammer vandet.

Få styr på lovgivningen

"Enhver med fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikkeerhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet."

Således lyder formuleringen i Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning, som er den officielle lovgivning for jagt i Danmark. Og når man tænker på, hvor dyrt jagt ellers er, er det på mange måder en unik mulighed for blandt andet at drive trækjagt på ænder. Men successen kommer ikke af sig selv.

Først og fremmest skal man have styr på den generelle jagtlovgivning og eventuelle lokale ristriktioner. Det er ikke alle steder, man må drive jagten, da der især i fjorde og rundt mindre øer kan være reservater, hvor jagt er forbudt. Derudover skal man mindst 500 meter fra byzoner og 100 meter fra arealer, der har status som sommerhusområde. Man kan finde et interaktivt kort på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside, hvor de fleste reservater og skydefri zoner er registreret. Der kan dog være lokale fredninger, der ikke er med på kortet.

Det koster lidt at komme i gang med jagten, men har man først en skydepram, nogle lokkeænder samt den rigtige påklædning, er jagten sikret mange år frem. Der kan købes nogenlunde fornuftige, brugte skydepramme for et par tusinde kroner og opefter. Lokkeænderne - som mere eller mindre er en nødvendighed for pramjagten - skal naturligvis minde lidt om de ænder, der typisk er til stede i det aktuelle område.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Under selve jagtudøvelsen ligger man ankret op enten i skjul af noget sivbevoksning eller mellem store sten, men man kan også ligge ude på åbent vand. I sidstnævnte tilfælde er det især vigtigt, at hverken tøj eller skydepram har for mørke farver, der står i kontrast til baggrunden. Hvid plejer i den forbindelse at virke godt, hvilket man vil opleve, når man ser andre hvidklædte pramjægere på afstand. Derudover må prammen ikke syne af for meget - og derfor ikke være alt for stor.

På hjemmesiden strandoghavjagt.dk kan man finde informationer og tips til både udstyr og udøvelsen.