Abonnementsartikel

For tyve år siden var det nærmest ikke til at opdrive én eneste havørred i Villestrup Å i Himmerland. Nu viser en ny optælling, at åen bugner med fuldvoksne havørreder. DTU Aqua har netop opgjort bestanden til cirka 3.500 havørreder, hvilket svarer til 250 fisk per kilometer i den 14 km. lange å.

Udviklingen er sket i takt med, at spærringer ved de sidste dambrug er blevet fjernet, og at åen er genetableret, som den var oprindeligt. Nu kan de mange ørreder fra Mariager Fjord vandre frit mellem fjord og å ? resultatet er, at havørredbestanden nærmest er eksploderet, så åen i dag ligger i den europæiske superliga.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Succesen fra Villestrup Å viser med al tydelighed, at det batter at få opkøbt de mange ældre dambrug, så spærringer i vandløbene bliver fjernet, og fiskene kan svømme frit. Det giver en spræl-levende å med mange flere fisk, som ikke mindst vil være til stor glæde for lokale lystfiskere, der får bedre mulighed for at få en fin fangst med hjem, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Mange flere fisk på vej

Der er mange flere fisk på vej i de danske åer og fjorde. For nylig afsatte Esben Lunde Larsen knap 47 mio. kroner til opkøb af ældre dambrug frem til 2021, så kommunerne kan indgå frivillige opkøbsaftaler med lodsejere.

- Når vi flytter dambrugsproduktionen over på større og mere miljøeffektive anlæg, giver det ikke alene mulighed for at producere flere fisk for en langt mindre miljøbelastning - det giver også flere fisk i åer og fjorde, ligesom vi har set det med Villestrup Å, siger Esben Lunde Larsen.