Abonnementsartikel

Årets sandfodring af Vestkysten er netop gået i gang ved Årgab syd for Hvide Sande. For at holde havet i skak, bliver der i de kommende måneder sat ind med lige så meget sand, som der kan være på ladet af godt 85.000 lastbiler.

Sandsugerskibe vil i de kommende måneder pumpe tonsvis af sand ind på både stranden og tæt på kysten på udvalgte steder langs den jyske vestkyst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

110 kilometer skal beskyttes

Kystdirektoratet har taget fat på årets sandfodringer, der skal udgøre en stødpude, så havet gnaver i det sand, der bliver fodret med, frem for i klitterne. Det skal sikre den 110 km lange strækning på den centrale del af Vestkysten, der er Danmarks mest udsatte erosionskyst.

- Havets kræfter kan gøre stor skade på bygninger, infrastruktur og i værste fald menneskeliv. Derfor sætter vi massivt ind med sandfodring på den kyststrækning, hvor oversvømmelser vil gøre størst skade, hvis havet æder sig gennem klitterne. Uden massiv sandfodring risikerer vi, at kysten visse steder her vil rykke sig tilbage med op til otte meter per år, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De årlige sandfodringer er fastlagt i flerårige fællesaftaler for de strækninger, hvor staten varetager kystbeskyttelsen. I alt er der gennemsnitligt afsat cirka. 90 millioner kroner årligt til kystbeskyttelse på disse strækninger. I år skal der fodres med ca. 700.000 kubikmeter sand tæt på kysten ved Årgab syd for Hvide Sande, og 990.000 kubikmeter sand skal pumpes ind på stranden ved Vejlby vest for Lemvig.

Bedre muligheder for kystbeskyttelse

Mens staten varetager beskyttelsen af de mest udsatte strækninger, er det langs resten af kysten grundejerens eget ansvar at sikre sin ejendom. Her har regeringen allerede iværksat en række tiltag, der skal lette adgangen til kystbeskyttelse, og flere initiativer er på vej.

- Staten har i mange år løftet ansvaret der, hvor risikoen er størst. Grundejere langs resten af kysten mærker i den grad også truslen fra havet, og de skal have bedre muligheder for at beskytte deres ejendom. Regeringen er nu på tværs af syv ministerier gået i gang med at gennemtrawle den eksisterende lovgivning, så vi får fjernet de stopklodser, som forhindrer en effektiv og smidig proces omkring kystbeskyttelsessager, siger Esben Lunde Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sandfodringen forløber nu over de kommende måneder, og afhængigt af vejret forventes opgaven ved Årgab at være afsluttet til september, mens opgaven ved Vejlby forventes afsluttet allerede medio maj 2017.