Abonnementsartikel

Med ændringerne i jordvarmebekendtgørelsen, som træder i kraft den 1. april, vil kravet om årligt eftersyn af jordvarmeanlæg bortfalde, så det kun er nødvendigt med et eftersyn efter første års drift. En gennemgang, som Miljø- og Fødevareministeriet har foretaget, har vist, at den årlige kontrol udgjorde en økonomisk byrde for anlægsejerne - uden at give en højere miljøbeskyttelse.

Nye afstandskrav

Udover afskaffelsen af den årlige synsudgift, vil afstandskravene til vandforsyninger fremover kunne nedsættes, hvis en række betingelser er opfyldt. Det sker for at skabe større fleksibilitet i forhold til at anlægge jordvarme. Herudover bliver reglerne om indbyrdes afstandskrav imellem dybe jordvarmeanlæg ændret, så flere anlæg kan opstilles på et mindre areal.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye bekendtgørelse indeholder også en række andre opdateringer og præciseringer, og vil du se hele den nye bekendtgørelse, så kan du læse den HER.