Abonnementsartikel

Der findes over 3000 gravhøje i de danske statsskove. Mange er velbevarede, men lever en lidt skjult tilværelse i skovens dyb. Et af de steder er Stursbøl Plantage i Sønderjylland, hvor der findes omkring 70 registrerede gravhøje nær Hærvejen. Nogle rager godt op i landskabet, mens andre kun kan ses, hvis man kigger godt efter.

Naturstyrelsen Vadehavet har derfor ryddet opvækst og træer i den nordlige del af Stursbøl Plantage. Et udgangspunkt for at se gravhøjene kan være hærvejsstien, som går igennem skoven fra nord til syd. Kommer man nordfra vil man 300 meter inde i skoven nu kunne se en stor og velbevaret gravhøj fra bronzealderen. Går man fra Hærvejsstien ud på den med blåt markerede vandrerute i den nordlige del af plantagen, kommer man forbi en helt stribe gravhøje, både store og små, som nu er fritlagte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er usædvanligt, at gravhøjene ligger så tæt, som de gør her. Når man går ind for at se på en høj, så vil man ofte opdage en høj mere lidt længere inde i skoven, siger Martin Brink, landskabsforvalter, Naturstyrelsen Vadehavet

Fra sten til egetræskister

Gravhøjene er den type fortidsminde, der er flest af i landet, og derfor er det også dem, man oftest kan støde på i statsskovene. De blev bygget i alle oldtidens perioder, og det er grunden til, at de er så talrige. Det er ikke tilfældigt, at der findes så mange gravhøje netop i det område, som Hærvejsstien løber igennem.

- Placeringen stemmer overens med vandskellet ned gennem Jylland, hvor de store vandløb udspringer og løber henholdsvis mod øst og mod vest. Her er ikke store vandløb, som kunne være store forhindringer i bronzealderen, siger Martin Brink.

Gravhøje fra bronzealderen er oftest formet som store kupler, da de døde blev begravet i egetræskister med en høj af tørv oven på. Et af de mest kendte fund fra Bronzealderen er Egtvedpigen, hvis gravhøj blev udgravet i 1921 - efter næsten 3500 år. Stenalderhøjen er fladere, da de består af stenbyggede kamre med jord henover, som er sunket sammen over tid.

Alle fortidsminderne på statens arealer bliver plejet. Det vil sige, at de bliver friholdt for træer og andre vækster og bevarer en slidstærk overflade af for eksempel græs eller lyng. Du må derfor også gerne gå oven på en gravhøj. Formålet med plejen er at bevare fortidsminderne bedst muligt, gøre dem synlige for enhver og formidle dem til befolkningen.