Abonnementsartikel

- Jeg er begyndt at gå igennem det stykke, når jeg skal ned til engen for at gå min aftentur, fortæller Karl Christian Christensen om sit nyetablerede skovareal på ejendommen ved Bækmarksbro i Vestjylland.

Selvom planterne kun er få uger gamle, glæder han sig allerede nu over projektet, hvor han kan se træerne finde rodfæste, gro og vokse. De tre hektar skov binder stuehuset sammen med et naturområde med eng, sø og vandløb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Populær ordning

Karl Christian Christensen har benyttet sig af den ændrede skovrejsningsordning, hvor tilskuddet er øget, og mindstekravet er reduceret. Nu kan man etablere skov på helt ned til to hektar, og tilskuddet vil i de fleste tilfælde kunne dække alle omkostningerne.

Ifølge Christian Bach Knudsen, der er skovkonsulent ved LMO, får omkring halvdelen af ansøgningerne tilskud. Udover den geografiske prioritering, skal du også være opmærksom på dræn- højspændings- og naturgasledninger, gravhøje mv. inden man laver en ansøgning.

LMO tilbyder i samarbejde med udbudsportalen Proviido et rådgivningstilbud, hvor man for et fast beløb på 5.000 kr. får udarbejdet skovkort, plantelister og ansøgningsmateriale. Hvis man opnår tilskud til dit projekt, sørger Proviido for at finde det bedste tilbud på at etablere skoven.

Jagt eller oplevelsesskov

For Karl Christian Christensen er den nyetablerede skov i Vestjylland etableret for at bidrage med rekreative værdier på ejendommen. Igennem skoven er etableret et stisystem omgivet af blomstrende buske, træer og vilde æbler.

Hvis skoven skal bidrage mest muligt til jagten, er det vigtigt at etablere stedsegrønne områder, hvor vildtet kan finde dækning. Hvis du ønsker en oplevelsesskov bør du ifølge Christian Bach Knudsen fra LMO prioritere veletableret stier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis man beslutter sig for at etablere skov, er det noget, der kommer til at stå mange år frem. Man skal helst have lagt sig fast, inden man begynder at sætte planterne, fastslår skovkonsulenten.

Øget ejendomsværdi

Ifølge Christian Bach Knudsen vil de fleste ejendomme på under 10 hektar få øget deres ejendomsværdi ved at etablere skov på op til halvdelen af arealet.

Selvom ejendommen ved Bækmarksbro nok ikke kommer til salg de første mange år, bidrager forventningen om en højere salgspris også til glæden ved projektet

- Jeg er da helt sikker på, at min ejendom er mere værd om 20 år, når jeg engang skal sælge den. Når man skaber sådan et natursted, siger Karl Christian Christensen.