Abonnementsartikel

Der har siden april været en række angreb på lam og enkelte får hos to dyreholdere i Sønderjylland. Her er 11 angreb, som det nu er dokumenteret, foretaget af guldsjakal.

- Det er overraskende, at guldsjakalen har taget så mange og så forholdsvis store dyr, og dette må betragtes som en helt særlig situation. En guldsjakal lever normalt af mindre dyr som mus og af ådsler, siger Lasse Sehested Jensen, naturplanlægger i Miljøstyrelsen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der findes ikke en kompensationsordning for husdyr, som bliver nedlagt af guldsjakal - som det er tilfældet med husdyr, som nedlægges af ulv. Erstatningsordningen for ulv er særlig.

Guldsjakalen er ikke er omfattet af en ligeså streng beskyttelse i habitatdirektivet, som ulven er, og Miljøstyrelsen er indstillet på, at det kan blive nødvendigt at skyde den i det konkrete tilfælde, da den på trods af forskellige afværgeforanstaltninger forsætter med at tage lam og får.

Venter på erfaringer

Miljøstyrelsen er i gang med at indhente erfaringer fra andre lande om, hvordan guldsjakalen kan holdes på afstand af husdyr. Erfaringerne er dog formentlig sparsomme, da dette dyr er forholdsvist nyt også i vore nabolande.

Guldsjakalen blev første gang registreret i Danmark, da den blev påkørt i Karup i 2015. Den kan kendes fra ræv på, at den er lidt større og lidt højere end ræven og har en forholdsvis kortere hale end ræv. Guldsjakalens halespids er sort, mens halespidsen hos ræve oftest er lys.