Abonnementsartikel

Søndag den 18. juni inviterer 105 vind-og vandmøller landet over alle interesserede i at deltage i møllernes årlige festdag. På Dansk Mølledag 2017 bliver der lejlighed til at se, hvordan den enkelte mølle er opbygget. På en del af møllerne får gæsterne også mulighed for at opleve - se, høre og mærke - hvordan kræfterne i vind eller vand bliver brugt til at male korn til mel i møllens kværne - og til drift af andre maskiner i møllen.

Ud over rundvisning på den enkelte mølle og mulighederne for at købe friskmalet mel til bagning af brød og kage byder møllerne også på mange andre aktiviteter på mølledagen fra gudstjeneste, folkedans, musik, bagning af snobrød og historisk udstilling til dyrskue. Programmet for dagen varierer fra mølle til mølle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Møllerne er i høj grad dansk kulturarv, som møllernes ejere og de mange frivillige i møllelaugene yder en stor og flot indsats for at bevare og fortælle om. Allerede i vikingetiden blev der brugt vandmøller her i landet. Og i den tidlige middelalder indførte munkene den type vandmøller, vi nu kender. De tidligste vindmøller, stubmøllerne, kom til Danmark omkring år 1.400, og de tidligste hollandske møller fulgte et par hundrede år senere, siger Susanne Jervelund, formand for Dansk Møllerforening.

Helt særlig konstruktion

En møllebygning er en helt særlig konstruktion. Især vindmøller stiller store håndværksmæssige krav til tømrerhåndværket, som møllebyggerne repræsenterer. Det samme gælder det arbejde, der leveres af mureren og smeden. Oven i dette, kommer de krav, der stilles for arbejder udført på fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor der er særlige krav om, at håndværk og materialer er historisk ægte.

Dertil kommer viden om møllerens arbejde på møllen. Det arbejde kræver viden om møllens teknologi, drift og pasning. Hertil kommer viden om korn og formaling, herunder viden om kornsorter, opbevaring og brug, samt praktisk erfaring i at passe møllens kværne og andre maskiner.

- I Dansk Møllerforening gennemfører vi kurser i pasning og drift af møller. Det gør vi for at støtte de mange frivillige, som yder en uundværlig indsats for at bevare de historiske møller. De to sidste år har vi gennemført kursus i bildning af møllesten i kværnen. Gennem teori og praktiske øvelser højner vi med kurserne den faglige viden om færdigheder, der kræves i møllerne, siger Susanne Jervelund.

Dansk Mølledag gennemføres i år med støtte fra Augustinusfonden, Møllerens Fond, Mads Clausens Fond og Brebølfonden. Interesserede kan læse mere på www.danskmolledag.dk.