Abonnementsartikel

Den sjældne perleugle yngler nu for første gang i Vestjylland. Det sker som følge af et målrettet samarbejde mellem Naturstyrelsen Vestjylland og den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening.

Perleuglen yngler i en redekasse opsat i skoven i vinteren 2015-16. Naturstyrelsen finansierede kasserne og hjalp Dansk Ornitologisk Forening med at opsætte de 16 redekasser for perleugler i Klosterheden, Stråsø og Hoverdal Plantager, hvor kasserne blev sat op fire-fem meter over jorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I sommeren 2016 var det kun musvitter, der ynglede i de opsatte uglekasser, så vi havde næsten opgivet håbet om at få perleuglen til Klosterheden. Det var derfor en meget glædelig overraskelse at finde fem store perleugleunger i én af kasserne i år. Det er endnu et bevis på at vores samarbejde med Naturstyrelsen kan bidrage til at forbedre forholdene for fuglene i statens skove, siger Svend Aage Knudsen, Dansk Ornitologisk Forening.

Forsøg fra 2014

Da perleugler også yngler med få par i opsatte redekasser i midtjyske plantager, besluttede lokale ornitologer og Naturstyrelsen i efteråret 2014 at forsøge at få perleuglen til Vestjylland. Arten yngler fortrinsvis i nåleskov, hvor den især benytter gamle sortspættehuller som redested. Redekasserne fungerer på samme måde.

- De vestjyske plantager er relativt unge og rummer derfor endnu ikke mange egnede redesteder for eksempelvis perleugler, idet der både mangler store gamle træer og store spætter som sortspætten til at lave huller i træerne. Naturstyrelsen arbejder målrettet på både at beskytte og få flere gamle veterantræer i skovene, og det er glædeligt, at det med lidt hjælp er lykkedes at få en så sjælden ynglefugl som perleuglen til at yngle i Klosterheden Plantage, siger Thomas Borup Svendsen, Skovrider i Naturstyrelsen Vestjylland.

Det er ikke kun perleuglen, der nyder godt af de opsatte redekasser. Mange af de øvrige kasser er i år også blevet benyttet af blandt andet skovmår, natugle, musvit og humlebier.