Abonnementsartikel

Fremover kan naboer til en sø eller en å bygge terrasse, sandkasse eller legeredskaber i deres have, uden at spørge kommunen om lov.

Det fremgår af de nye regler i naturbeskyttelsesloven, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort. Reglene trådte i kraft 10. juni.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Husejere med bolig indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen skal ikke længere søge kommunen om dispensation til at opføre småbygninger, terrasser, sandkasser og legeredskaber, hvis de blot opføres i haven i tilknytning til boligen. Det vil sige inden for en afstand af 10-15 meter fra boligen.

Reglerne om byggeri inden for skovbyggelinjen justeres som konsekvens af den samtidige vedtagelse af en ændring af planlovens landzoneregler. Husejere kan fortsat opføre blandt andet småbygninger i landzone uden først at skulle søge om dispensation fra skovbyggelinjen. Hvis huset skal ombygges til over 250 kvadratmeter, kræver det som hidtil dispensation fra skovbyggelinjen.

Der er også nye lempede regler for boliger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Du kan læse mere om de nye beskyttelseslinier her.

boa