Abonnementsartikel

Det lille sjældne vandinsekt, lys skivevandkalv, som ellers var frygtet uddød i Jylland er genfundet i Skærsø ved Egtved. Det er 13 år siden Miljøstyrelsen sidst fandt lys skivevandkalv i Jylland - dengang var findestedet også i Skærsø.

- Fundet af lys skivevandkalv i Skærsø er opsigtsvækkende. Noget tyder på, at antallet af individer af vandkalven har været helt i bund. Når der kun er nogle ganske få stykker tilbage, så er de naturligvis nemme at overse, siger biolog Simone Møller Mortensen fra Miljøstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er endnu for tidligt at vurdere, om vandkalvene i Skærsø kan sprede sig til andre nærliggende lokaliteter. Vandkalven flyver kun en kort periode om sommeren, så den spreder sig kun meget begrænset. De indfangede vandkalve blev sat ud med det samme.

Krævende dyr

Lys skivevandkalv har været i mange år været i tilbagegang i Danmark og Europa. Den er på EUs liste over truede dyr i det såkaldte habitatdirektiv, og Danmark har et særligt ansvar for at passe på lys skivevandkalv og dens levesteder.

Lys skivevandkalv stiller store krav for at trives. Typisk finder biologerne insekterne, hvor der er stillestående vand med mange vandplanter eller i områder ved søer, hvor der vokser mange såkaldte halvgræsser.

Lys skivevandkalv var tidligere almindelig i Østjylland, men balancerede i mange år på kanten af udslettelse med Skærsø som dens eneste levested i Jylland. Lys Skivevandkalv har i dag i alt 11 levesteder i Danmark. Ud over Skærsø findes den på Sjælland i Vaserne ved København og i Holmegaards Mose og på flere lokaliteter på Bornholm.