Abonnementsartikel

DNA analyser bekræfter at indsamlede ekskrementer fyldt med fiskeben og skæl stammer fra oddere. Ekskrementerne blev i foråret 2017 fundet 28 steder på Fyn. Da man for fem år siden sidst var ude og lede, fandt man blot odderekskrementer to steder.

Eftersøgning efter odderen sker som led i Miljøstyrelsens overvågning af naturen. Man har ledt efter odderen på mere end 100 lokaliteter på Fyn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Første fynske odder i 30 år

I 2007 blev der fundet en trafikdræbt odder på Fyn. Det var den første fynske odder i 30 år. I 2012 eftersøgte Naturstyrelsen Fyn odder. Dengang blev der fundet ekskrementer to steder. I 2013 blev en odder fundet trafikdræbt på Fyn.

Miljøstyrelsen har desuden fået henvendelser fra private og enkelte kommuner om observationer af oddere især på Vest- og Sydfyn. Det tydede på, at odderen var begyndt at sprede sig til Fyn fra Jylland.

Opfattet som skadedyr

Odderen var engang almindelig ved Danmarks vandløb, søer og kyster. Den blev opfattet som et skadedyr, fordi den spiste fisk, og derfor blev den jaget og fanget i fælder. Andre oddere druknede i ruser eller døde i trafikken. I 1967 blev odderen fredet, men sidst i 1980'erne var der alligevel kun en lille bestand tilbage i Nordvestjylland.

Siden starten af 1990'erne har den jyske odderbestand spredt sig. Det skyldes blandt andet, at fiskerne bruger stopriste i deres ruser, og at der er lavet faunapassager ved mange broer. En anden faktor er, at Danmarks vandløb er blevet renere.