Abonnementsartikel

Der er ændringer på vej for jagten på landets største jagtbare vildt, kronhjorten. Fremover bliver jagttiden på krondyrkalvene forlænget med to måneder, mens jagttiden på de ældre hjorte forkortes med en måned.

Det er to af de vigtigste ændringer i den nye bekendtgørelse om jagttider for pattedyr og fugle, der trådte i kraft den 1. juli. Ændringerne betyder, at jægerne må gå på jagt efter krondyrkalve fra den 1. september, mens jagten på ældre hjorte må vente til 16. oktober.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi får flere gamle hjorte, får jægerne flere attraktive trofæer at gå på jagt efter. Der bliver også mulighed for bedre oplevelser til friluftlivet, når man kan møde flere af de majestætiske dyr i naturen. Sidst men ikke mindst gavner det bestanden af vilde krondyr, at der bliver flere gamle og erfarne hjorte til at lede flokken, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Skal reducere skader

Den nye model for forvaltning af krondyr har også fokus på at reducere krondyrenes skader på mark og skov. Krondyrbestanden er vokset støt de seneste 10 år, samtidig med at bestanden har bredt sig til store dele af landet.

- Vi øger nu jagttrykket på kronkalvene, der er den del af bestanden, der tæller flest dyr. Målet er at holde bestanden på et passende niveau og dermed tage hånd om problemet med markskader, hvor krondyr nedtramper eller spiser af afgrøderne, siger Esben Lunde Larsen.

Bekendtgørelsen for jagttider fastsætter både den overordnede ramme for jagttiderne og efter anbefaling fra de regionale hjortevildtgrupper er der fastsat lokale jagttider, der kan være kortere.