Abonnementsartikel

Ny skovrejsningsordning gør det muligt at plante skov med tilskud, selvom du ikke har mulighed for at afse 2 hektar sammenhængende areal. Løsningen er en satellitskov på minimum ½ hektar, der ligger op til 100 meter fra hovedskoven.

Den økonomiske skovrejsningspulje for 2017 er som sidste år på 30 millioner kroner. Tilskuddet er fortsat på 32.000 kroner pr. hektar, og der skal plantes mindst 2 hektar for at opnå tilskud. Men som noget nyt åbner Miljøstyrelsen altså op for, at der kan søges tilskud til såkaldte satellitskove, når dette års ansøgningsrunde begynder 3. juli.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye mulighed glæder Claus Hemmingsen fra LiebhaverSkovfogeden. Han er ekspert i skovrejsningsprojekter og har senest stået i spidsen for energikoncernen EWII's stort anlagte skovprojekt Evighedsskoven ved Kolding.

- Mange lodsejere har svært ved at etablere skov på 2 sammenhængende hektar. Med beslutningen om, at der kan etableres en satellitskov på minimum ½ hektar, blot den højest ligger 100 meter fra hovedskoven, åbner Miljøstyrelsen op for at flere kan få glæde og gavn af tilskudsmulighederne, forklarer Claus Hemmingsen.

Kan alle få tilskud?

Miljøstyrelsens formål med at give tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der beskytter grundvandet og forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og indre farvande.

Skovrejsning er et af de mest markante fingeraftryk, vi kan sætte i naturen. Når vi planter skov, er vi med til at skabe rammerne for et rigt dyreliv med gode jagtmuligheder for eksempelvis kronvildt og fasaner. Men ikke mindst er vi med til at beskytte vores grund- og drikkevand, og netop det sidste bliver ifølge LiebhaverSkovfogeden altafgørende, når Miljøstyrelsen skal fordele tilskudsmidlerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg forudser, at der bliver rift om den økonomiske pulje på 30 millioner kroner. Mange vil helt sikkert søge om tilskud, og der bliver sandsynligvis tale om at prioritere hvilke projekter, der skal have tilskud. Her er der helt klare regler for, hvem der bliver prioriteret højest. Det afgørende er, om lodsejeren bor i et område, hvor Miljøstyrelsen anser det for særligt vigtigt at beskytte grundvandet.

Det kan være svært for de enkelte lodsejere at hitte rundt i reglerne, mener Claus Hemmingsen, der gennem sit firma LiebhaverSkovfogeden tilbyder et Gratis Ejendomstjek, hvor lodsejere kan få et hurtigt svar på, om de ligger i et område, hvor sandsynligheden for at opnå tilskud til skovplantning er størst.

Faktaboks

Skovrejsningsordning

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger 3. juli

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ansøgningsfristen er 3. september

For yderligere information

Claus Hemmingsen, LiebhaverSkovfogeden, +45 40 13 44 29, ch@liebhaverskovfogeden.dk