Abonnementsartikel

Enorme mængder af søstjerner, der ligger og æder blåmuslinger på Limfjordens bund, kan nu komme til nytte - som foder til svin og høns. For nu er det blevet lovligt at producere fiskemel af søstjerner, og det kan blive en attraktiv forretning.

Det er konsekvensen af, ændringer i flere EU-forordninger, som er blevet ændret efter dansk ønske. Og med den nye fodermiddelfortegnelse, der trådte i kraft den 11. juli, er søstjernemel officielt blevet et fodermiddel. Det betyder, at man i områder med blåmuslinger må fange søstjerner og forarbejde dem til fiskemel.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Enorme mængder

Søstjernerne findes nemlig i enorme mængder på havbunden og æder sig ind på de givtige blåmuslingebestande. Søstjernerne har et ekstremt højt proteinindhold, og så har forsøg vist, at især svin er vilde med dem som fiskemel. Også for miljøet er der gevinst, da fangst af søstjerner vil reducere kvælstof og fosfor i Limfjorden.

Ifølge beregninger og forsøg fra DTU-Aqua, Aarhus Universitet, vil muslingeerhvervet kunne høste 10.000 tons søstjerner om året og skabe en omsætning på 4, 4 millioner kroner. Samtidigt vil 165 tons kvælstof og 15 tons fosfor blive fjernet fra Limfjorden. Søstjernemel indeholder 70 pct. protein.