Abonnementsartikel

Økologiske landmænd er vant til acceptere en vis mængde ukrudt, men nogle arter vil de absolut helst være foruden. Det gælder blandt andet engbrandbæger og vårbrandbæger på bedrifter med husdyr.

Græssende dyr risikerer sygdom og en pinefuld død, hvis de æder den giftige brandbæger, der lige nu står meterhøj med gule blomsterstande overalt i landskabet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Især hestefolk kender engbrandbæger og vårbrandbæger og ved, at de er giftige, og der er konstateret flere dødsfald blandt heste. Men de er også giftige for andre husdyr og kan føre til pinefulde lidelser. Derfor slår også økologer, som har både kvæg, får og svin på græs, nu alarm.

Så længe planten står frisk på marken, smager den bittert, og dyrene er gode til at undgå den, men kommer den med i hø eller ensilage, kan de ikke sortere den fra. Man kan derfor ikke løse problemet blot ved at afpudse marken og lade det afslåede materiale ligge, da man så risikerer, at dyrene æder de tørre planter.

Hjælp med at standse brandbægerne

Konsulenter i ØkologiRådgivning Danmark appellerer nu til alle, der har giftig brandbæger på marker og ubenyttede arealer, om at hjælpe med at begrænse den, da økologer ikke kan sprøjte sig ud af problemet.

- Vi kan ikke stoppe udbredelsen af brandbæger på egen hånd. Vi har brug for hjælp i kampen fra andre landmænd og fra kommuner og borgere, siger planterådgiver Anne Eriksen.

- Lige nu står de i fuldt flor på brakmarker, i grøftekanter og på flerårige græsmarker, så det er let at se, at der er brug for gøre noget, tilføjer hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere muligheder for at sætte ind

Man kan gøre en indsats på flere fronter. På ubenyttede arealer kan man slå planterne af, inden de kaster frø. Slår man her i august, anbefaler Anne Eriksen, at man fjerner det afslåede materiale og for eksempel komposterer det, da frøene stadig kan eftermodne og spredes, selv om planten er slået af.

På dyrkede arealer skal man etablere sine græsmarker omhyggeligt og med så tæt et plantedække, at brandbæger-frøene har svært ved at få plads. Der ud over kan man:

Slå brakmarker, grøftekanter og andre naturarealer ved begyndende blomstring i maj-juni (vårbrandbæger) eller juli-august (engbrandbæger). Dermed stoppes frøspredningen til græsmarkerne.

Etabler græsmarker, så der hurtigt er et tæt plantedække. Dermed får brandbæger konkurrence og har dårligere betingelser for fremspiring.

Brug en frøblanding med hvidkløver til brakmarker på lettere jordtyper. Det giver bedre græsdække og dermed bedre konkurrenceevne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Varige leverskader

Giften fra brandbæger giver varige leverskader og bevirker, at galdevejene blokeres. Der kan også opstå skader på lungevæv, i hjertet, tarmkanalen og nyrerne. Det kan ende med en smertefuld død.