Abonnementsartikel

Der kan være mange gode grunde til at ville anlægge sin egen, private skov. Det kræver selvfølgelig, at man har et pænt stort areal at gøre godt med, gerne nogle hektarer, men har man det, er en skovrejsning en oplagt mulighed for mange.

Dels får man mulighed for at sætte sig eget præg på naturen. Man kan anlægge sit eget jagtområde, man kan forbedre ejendommens læ-muligheder, og ikke mindst, så skaber man ofte en værdiforøgelse af ens ejendom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og med de tilskud, staten giver til skovrejsning i dag, kan man samtidig gå hen og skabe sig et ekstra lille forretningsområde på ejendommen, i hvert fald hvis man gør det rigtigt. For der er nogle farer, der lurer, når man kaster sig over at lave sin egen skov.

- Det er så nemt at sige, jeg vil gerne have en hurtig skov med mange farver. Og det kan sagtens lade sig gøre at lave en skov hurtigt, men det, der ofte sker, er, at man gør tingene meget besværlige for sig selv senere hen, siger skovrider Thomas Ravn.

Thomas Ravn har arbejdet med skovrejsning i 25 år. Og med uddannelser som cand. scient i biologi og cand. silv. i skovbrugsvidenskab i rygsækken arbejder han i dag som selvstændig rådgiver.

- Det er vigtigt at planlægge skoven rigtigt. Dels skal den hurtigt i gang, så der skabes et gunstigt mikroklima og der lukkes af for ukrudtet, og dels skal det på sigt blive til skov ? og ikke til krat, siger Thomas Ravn, der på sin egen ejendom på Sydfyn har skabt en 10 hektar stor skov.

Ammetræer

Ved en "hurtig" skovrejsning benyttes en stor andel af pionertræer som såkaldte ammetræer. Det er træer, der blandt andet har en meget hurtig ungdomsvækst. Anvendelsen af disse træer kræver, at der sker en udtynding i bevoksningerne, og foretager man ikke dette, så risikerer man at ammetræerne bliver dominerende og de mere velegnede skovtræer bliver presset ud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De første udtyndinger er vigtige, da det er på det tidspunkt, at kvaliteten af de blivende træer grundlægges, fortæller Thomas Ravn.

- Der skal tages hensyn til, hvilke træer og træarter, der skal tilgodeses, og hvis man ønsker dyreliv i skoven, så skal vildtplejen også tænkes ind i tyndingsplanlægningen.

God planlægning

Ønsker man at få gang i en produktion af træer i skoven, er det også vigtigt, at man kan komme ind og arbejde i området på en rentabel måde. Også dette kræver god planlægning.

- Der er mange, der ikke gør sig klart, at det at have et skovbrug kræver meget arbejde. Det skal passes hele tiden, understreger Thomas Ravn.

Som selvstændig rådgiver kan Thomas Ravn tage sig af alt arbejdet med skovrejsningen. Lige fra papirarbejdet og den vigtige jordbundsanalyse til beplantning, og efterfølgende udtynding. Og ønsker man som ny skovejer at få det fulde udbytte af investeringen, er det en god ide at benytte sig af professionel rådgivning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man skal huske på, at en øget ejendomsværdi stort set kun opstår ved at etablere et godt produktionsapparat med fremtidspotentiale. Der kan godt ske en øget værdi af jagten og herligheden, men det har som regel kun ringe indflydelse på ejendomsværdien, understreger Thomas Ravn.

Netop i disse dage sidder mange og overvejer, om de også skal være skovejer. Som man kan læse på side 31 er der mange millioner i tilskudspuljen, og interessen er stor rundt om i landet.