Abonnementsartikel

I løbet af august er omkring 1.200 kubikmeter sand og grus blevet til to store fugleøer i Harboøre Fjord. Øerne skal hjælpe en lang række fugle, der lægger deres æg på jorden og som har været hårdt presset af ræve og andre rovdyr, der æder både æg og unger.

- Hvis sårbare fuglearter som klyder og terner skal have flyvefærdige unger på vingerne, er det essentielt at der findes en række "rævesikre" øer og holme, hvor fuglene kan yngle i fred. Harboøre Tange er et af de vigtigste fugleområder i Danmark. Ved at etablere to nye øer giver vi en håndsrækning til de mange fugle, der i forvejen yngler her, siger Thomas Borup Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen i Vestjylland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tidligere har man set, hvordan fugle indtager nye øer, der er opstået naturligt eller ved eksempelvis oprensning af sejlrender. Det samme gælder den kunstige ø Peberholm, som opstod i forbindelse med etableringen af Øresundsbroen.

Sikret mod oversvømmelser

De to kunstige øer har en størrelse på henholdsvis 400 m2 og 600 m2. Øerne er skabt ud fra en lang række beregninger, hvor der er taget hensyn til blandt andet vandstandsstigninger, strømningsforhold og tryk fra is, hvis fjorden fryser til.

- Den store udfordring har været at skabe to øer, der giver optimale forhold for ynglende fugle i mange år frem. Ynglesuccesen afhænger foruden angreb fra ræven blandt andet også af vandstanden, hvor pludselige oversvømmelser kan have fatale konsekvenser, siger Thomas Borup Svendsen.

Etableringen af fugleøer er en del af EU-projektet LIFE-REDCOHA, der skal beskytte den sårbare natur langs vestkysten, herunder de vigtige yngleområder ved Harboøre Tange.

Harboøre Tange er i høj grad domineret af fuglelivet. Det er særligt i forårs- og efterårsmånederne i forbindelse med fuglenes træk, at der for alvor er et stort rykind af fugle.