Abonnementsartikel

Det skal være billigere at køre over Storebælt. Det mener regeringen, der vil reducere taksten for at krydse Storebæltsforbindelsen med 25 procent.

Over de næste tre år vil regeringen sænke taksten for at køre over Storebæltsforbindelsen med i alt 25 procent. Det er et af hovedbudskaberne i regeringens erhvervs- og iværksætterudspil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er utroligt glad for, at vi får sat taksten for at køre over Storebælt ned. Det betyder virkelig noget både for borgere og virksomheder og for sammenhængen i landet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

- Storebælts-forbindelsen tilhører danskerne. Den skal give plads til bevægelse. Den skal ikke være en pengemaskine for staten. Nu er der kommet økonomisk rum til at sætte taksterne ned. Det skal danskerne kunne mærke, så endnu flere kan få endnu mere gavn af forbindelsen, siger finansminister Kristian Jensen.

Over tre år

Takstnedsættelsen vil blive indfaset over en treårig periode, så den første nedsættelse sker pr. 1. januar 2018 og forventes at være fuldt gennemført pr. 1. januar 2021. Effekten af takstnedsættelsen vil være en forlængelse af tilbagebetalingstiden for Storebæltsbroens gæld med 3 år, så forbindelsen forventes at være gældfri i 2031.

Takstnedsættelsen vil gælde vejtrafik og persontog.

Transportministeren vil indbyde til politiske drøftelser om den konkrete udmøntning af takstnedsættelsen, herunder i forhold til diverse rabatordninger.