Abonnementsartikel

Jægerne får fra 1. januar 2018 lov til at udsætte flere fasaner. Til gengæld skal jægerne lave permanente naturforbedringer som blomstrende buske, læhegn og søer.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil følge en indstilling fra et flertalt i Vildtforvaltningsrådet om at ændre reglerne for udsætning af vildt, så der kan udsættes flere fasaner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med de nye retningslinjer tilgodeser vi jægernes ønske om flere dyr, samtidig med at vi skaber varige forbedringer for den sårbare natur. Lærke, vibe og markfirben er blandt agerlandets dyr, der vil få flere levesteder. Det understøtter de mange indsatser for naturen, som allerede gennemføres som følge af Naturpakken fra maj 2016, siger Esben Lunde Larsen.

Nye undersøgelser

Et flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefalede tidligere på året, at man fortsætter med de nuværende regler for udsætning, men dog hæver loftet for, hvor mange fasaner, der må udsættes på en ejendom.

Miljø- og fødevareministeren vil også følge forslaget fra Vildtforvaltningsrådets flertal om, at lodsejere, der udsætter vildt, fremover skal indberette enhver udsætning uanset antallet af fugle.

Desuden skal der gennemføres en række undersøgelser af natureffekten af biotopplanordningen samt af konsekvenserne af udsætning af gråænder.