Abonnementsartikel

Danmark huser en stor bestand af ringduer, og om efteråret stiger antallet betragteligt, når tusindvis af duer trækker gennem Danmark på vej til det sydvestlige Europa.

Det store antal duer i landet betyder, at der kan opstå væsentlige skader på landbrugets afgrøder. Derfor er det muligt at regulere fuglene, inden jagttiden går ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ringduen kan have flere kuld unger om året, hvilket giver varierende ynglesæson for arten. Jagttiden på ringduer starter 1. november, når ynglesæsonen er slut. I september og oktober er det i særlige tilfælde muligt at opnå tilladelse til at regulere ringduer, selv om fuglene stadig er i gang med at yngle.

Hvis ringduer flyver i flokke på over fire, er det højst sandsynligt unge duer, der ikke passer reder. Hvis ringduer derimod flyver enkeltvis, er de sandsynligvis i gang med at passe reder. Derfor er det etisk forsvarligt at skyde ringduer, der flyver i flok, hvorimod du ikke bør skyde til en ringdue, der flyver for sig selv.

Flokke over 10.000

Sådan lyder anbefalingen fra Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund til jægerne, der får tilladelse til at regulere ringduer. Anbefalingen sker på baggrund af en undersøgelse fra Danmarks Jægerforbund, der påviste denne forskel i adfærd hos ynglende og ikke-ynglende ringduer.

Trækkende duer med flokstørrelser over 10.000 er almindelige i Østjylland, Sjælland og på Sydhavsøerne. Der er flest ynglende duer i den østlige del af landet.

Reguleringstilladelser gives af Naturstyrelsens lokale vildtkonsulenter, der også kan rådgive om skadevoldene vildt.