Abonnementsartikel

I dag sætter Naturstyrelsen og lokale jægere to GPS-mærkede mårhunde ud på Fyn. GPS-senderen sladrer om det såkaldte judasdyrs færden, og når der er tegn på, at dyret har fundet en mage, bliver parret fanget. Det sker for at forhindre det invasive rovdyr i at sprede sig fra Jylland. De to mårhunde, der sættes ud, er af samme køn. Om godt en måned vil de blive indfanget, og to nye dyr af det modsatte køn vil blive sat ud.

-Vi ved ikke med sikkerhed, om der allerede er mårhunde på Fyn, men hvis det skulle være tilfældet, håber vi, at vi med denne særlige indsats kan forhindre, at mårhunden spredes yderligere og etablerer sig på Fyn. Udover at vi sætter disse to GPS-mårhunde ud, vil vi meget gerne bede jægere, fynboere og andre om at se efter mårhund, når de færdes i naturen. Hvis man ser en mårhund eller sporene efter den, så kontakt os meget gerne på vores indberetningsportal over invasive-arter.dk, siger kontorchef Annette Samuelsen, Miljøstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formerer sig eksplosivt

Bag beslutningen om at fokusere på at forhindre mårhunden i at sprede sig fra Jylland står Miljøstyrelsen, der er overordnet ansvarlig for indsatsen mod mårhund. Det daglige arbejde med bekæmpelse af mårhunden udføres af Naturstyrelsen og frivillige i Danmarks Jægerforbund i samarbejde.

-Vi sætter nu ind på Fyn med GPS-mærkede dyr. Mårhunden kan sprede sygdomme men udgør også en trussel over for især padder og fugle. For eksempel kan den støvsuge vigtige fuglebeskyttelsesområder for æg. Den formerer sig også eksplosivt, og hvis det ikke lykkes os at holde bestanden nede, vil det kunne have meget store negative konsekvenser for en række arter, som mårhunden lever af, og for de rovdyr hvis fødegrundlag den også tager, siger skovrider Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen.

Antal kendes ikke

Antallet af mårhunde i Danmark kendes ikke, men man regner med, at bestanden er stigende. I år forventes det, at antallet af mårhunde, som går til i trafikken eller ved organiseret bekæmpelsesindsats, jagt og i høstmaskiner ligger på cirka 1.000 mårhunde. Det er det største antal hidtil.

Mårhunden er desuden kommet på EU-listen over invasive arter i 2017. Det betyder, at alle EU-medlemslande skal deltage i indsatsen imod de invasive arter på listen ved at overvåge udbredelsen, forhindre introduktion og spredning til andre medlemslande og så vidt muligt bekæmpe de allerede introducerede arter.