Abonnementsartikel

Det er uacceptabelt, at der sker ulovlig forgiftning af rovfugle, som det aktuelle fund af fire døde glenter ved Silkeborg.

Det mener Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Jægerforbund, der tidligere har henvendt sig til Miljøministeriet for at øge samarbejdet om at stoppe ulovlige forgiftninger af rovfugle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brug af ulovlige midler til at forgifte rovfugle skal stoppes. Det mener Landbrug & Fødevarer, der samarbejder tæt med Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Jægerforbund, om at få stoppet forgiftningen af rovfugle.

Uacceptabelt

Igennem en årrække har der været konstateret tilfælde af ulovlige forgiftninger af rovfugle i naturen. Den seneste er fundet af fire døde glenter ved Silkeborg.

- Selvom antallet af lovbrud er få og faldende, så er det uacceptabelt, at der sker ulovlig forgiftning af rovfugle. Udover det etiske, juridiske og dyreværnsmæssige meget problematiske ved brug af gift i naturen, så er der også en risiko for forgiftninger af både mennesker og kæledyr, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Øget samarbejde

Sammen med blandt andre Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund henvendte Landbrug & Fødevarer sig i 2014 til Miljøministeriet med et ønske om et øget samarbejde for at få stoppet forgiftningerne.

-Vi har tidligere fremført, at det er særdeles vanskeligt at få lovovertræderne retsforfulgt. Vi ønsker at samarbejde med myndighederne i at anmelde, efterforske og opklare de ulovlige forgiftninger. Vi vil samtidigt sende et klart og tydeligt signal om, at også organisationerne ser med stor alvor på forgiftninger i naturen, herunder forgiftninger af rovfugle, og vi er parate til at samarbejde på tværs for at afdække disse forbrydelser, siger Lars Hvidtfeldt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De seneste år er det giften carbofuran, der har forårsaget rovfugledrabene. Men de døde glenter ved Silkeborg er dræbt af parathion, der har været forbudt i Danmark og EU siden 2003.

Det har fået Socialdemokratiets miljøordfører til at kræve skrappere kontrol med landbrugets kemikalielagre.

- Vi mener ikke, at der er behov for en oprydning i landbruget. Nu er det første gang, at vi ser sådan en sag som denne, så i første omgang må det være på sin plads at undersøge, hvordan pesticidet er havnet i fuglene. Vi er derfor glade for at høre, at politiet er på sagen, siger Lars Hvidtfeldt.

Vejledning til borgere

Landbrug & Fødevarer opfordrer Miljøministeriet til øget bevågenhed omkring denne problemstilling.

- Sammen med Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund vil vi opfordre til, at der udarbejdes en intern vejledning til politiet og Naturstyrelsens enheder, så der skabes ensartethed i sagsbehandlingen. Derudover bør der udarbejdes en vejledning til borgere, der finder døde rovfugle under mistænkelige forhold i naturen. Det skal reducere risikoen for, at borgeren bliver forgiftet ved kontakt med dødfundne rovfugle, siger viceformanden.