Abonnementsartikel

Energistyrelsen lancerer d. 1. oktober "Energihøsten", der sætter fokus på besparelsespotentialet ved at skifte til moderne staldbelysning og -ventilation. En analyserapport fra Energistyrelsen viser nemlig, at der kan spares knap 55 mio. kr. om året ved at skifte til LED-belysning og over 40 mio. kr. ved at udskifte ældre staldventilation til ny i staldene. Det samlede potentiale for staldbelysning og -ventilation kan betyde en årlig reduktion af CO2-udledningen fra landbruget på mere end 26 tusind ton.

- Der kan være meget at hente for vores produktions- og erhvervsliv ved at kigge på forhold som belysning og ventilation. Energistyrelsens undersøgelse viser tydeligt, at det ikke mindst gælder for landbrug med dyrebesætninger ? og jeg håber, at kampagnen vil få mange til at tage skridtet og få skiftet gamle løsninger ud med nye, der er bedre for både bundlinjen og klimaet, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mulighed for at blive testlandbrug

I dag står 4 ud af 5 dyrehold på landets kvæg- og svinebedrifter fortsat under konventionelle lysstofrør, og halvdelen af svinebedrifterne har ældre ventilationsanlæg med store besparelsespotentialer.

Energistyrelsen opfordrer derfor kvæg- og svinebedrifter til at søge om at blive testlandbrug på hjemmesiden sparenergi.dk og beregne deres energisparepotentiale på belysning og ventilation.

Blandt testlandbrugene vinder 8 landbrug også en energiscreening af Energistyrelsens energirådgiver, som kan hjælpe med at kortlægge og evaluere hele bedriftens energiforbrug.

- Jeg synes, muligheden for at blive testlandbrug er en spændende chance for at få gratis og kvalificeret rådgivning. Energioptimeringen kan blive det første skridt på vej til en mere klimavenlig drift for den enkelte landmand og måske give mulighed for andre investeringer, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Energistyrelsen samarbejder med Landbrug & Fødevarer og landboforeninger rundt om i landet under kampagnen. Energistyrelsen har til formålet udviklet en beregner, der kan vise energisparepotentiale og muligheder for tilskud i forbindelse med udskiftning af belysning og ventilation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energihøst-kampagnen lanceres den 1. oktober og løber frem til december 2017.