Abonnementsartikel

Mere end hver sjette landmand bruger traktor eller mejetærsker med præcisions­styring. Der er tale om GPS, som gør det muligt at styre maskinerne med en præcision på en til to centimeter ved hjælp af såkaldte RTK-signaler.

Det er især yngre og vel­uddan­nede landmænd, som er i front med præcisionslandbrug: For eksempel bruger 29 procent af alle landmænd under 40 år RTK-GPS i det daglige arbejde i marken mod 16 procent af alle landmænd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skriver NYT fra Danmarks Statistik i dag.

Præcisionsstyring med RTK-GPS muliggør sprøjtning, jordbearbejdning og høst med mindre overlap, ligesom det er muligt at køre i længere perio­der. Resultaterne opdeler anvendelsen af præcisionslandbrug efter landmændenes uddannelse og bedrifternes størrelse.

Det er første gang Danmarks Statistik opgør udbredelsen af præcisionslandbrug. Statistikken afdækker også hvor mange landmænd, der bruger billeddata fra satellitter eller droner eksempelvis til at gøde markerne mere optimalt.

Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og bygger på svar fra 6.281 bedrifter.