Abonnementsartikel

Et stigende antal landmænd får hjælp af LMO til at etablere sig som selvstændige. 26-årige Mathias Sørensen og 39-årige Jesper Jakobsen er blandt dem, der har fået hjælp til at realisere drømmen, og de har i fællesskab startet deres eget landbrug. En drøm der koster hårdt arbejde - men som samtidig har givet dem langt større tilfredshed i hverdagen.

Det kræver i etableringsprocessen lange arbejdsdage at etablere sig som selvstændig landmand. 26-årige Mathias Sørensen og 39-årige Jesper Jakobsen fra Fårup ved Randers knokler for at få deres drøm om at være selvstændige landmænd og svineproducenter til at gå i opfyldelse:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det har været hårdt arbejde fra den første dag. Man skal virkelig ville det og ikke give op. Men motivationen for os er, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Hver dag. Ellers bliver det for surt i længden. Samtidig giver dét at være selvstændig også en masse frihed og tilfredsstillelse, når tingene lykkedes, fortæller 26-årige Mathias Sørensen.

Rådgiver med fra start

Drømmen for de to unge landmænd tog sin begyndelse, da de så mulighederne i at overtage og leje sig ind i et konkursbo i Fårup ved Randers. Allerede inden aftalen kom i stand, tog landmændene kontakt til Lasse Frost, der er virksomhedsrådgiver i LMO.

- Mathias er søn af Bente og Søren, som jeg også er rådgiver for. Han har været med på alle møder, hvor han løbende har givet udtryk for sit ønske om at blive selvstændig. Han ville rigtig gerne i gang med et projekt, og gerne sammen med Jesper som han kender fra tidligere, da de supplerer hinanden rigtig godt. Så da chancen bød sig, var det bare at gribe den, fortæller Lasse Frost.

Da ejendommens ejer gik konkurs, greb de derfor chancen, og overtog besætningen på op mod 1300 søer og indgik en lejeaftale med ejeren på de tilhørende bygninger:

- Jeg startede egentlig med at lave et såkaldt "5 års grovbudget" - i første omgang ud fra nogle normtal. Dette budget er forholdsvist hurtigt at lave, og det giver et godt overblik over resultat, likviditet, balance og egenkapitaludvikling. Efterfølgende var de i banken, og det blev aftalt, at de skulle arbejde videre med sagen, fortæller Lasse Frost.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tværfaglig rådgivning

Tidligt i processen stod det dog klart, at LMO med fordel kunne inddrage flere kompetencer og afdelinger for at etablere de to unge landmænd bedst muligt fra starten:

- Ret hurtigt blev Kristian Nielsen, der er afdelingschef i LMO Svin, inddraget i processen. Han var blandt andet med ude og se ejendommen, og vurdere hvad behovet var for investeringer og vedligehold af bygninger, siger Lasse Frost.

For både Mathias Sørensen og Jesper Jakobsens vedkommende var det afgørende, at de følte sig godt hjulpet på vej, og at LMO hjalp med at få det samlede overblik over alle de nye udfordringer, de nu pludselig stod overfor:

- Det gav ro i sindet at vide, at vi var i kyndige hænder. At vi blev hjulpet hele vejen rundt, og at der blev taget højde for alt. Der vil altid være mange uforudsete ting, man ikke lige har tænkt over, når man går i gang med sådan et nyt stort projekt. Samtidig var det rart at have én fast kontaktperson i Lasse. Så man altid kunne ringe til ham, og at han så havde et fuldstændigt overblik over vores sag", understreger Jesper Jakobsen.

Likviditetsbudget

I samarbejde med Lasse Frost fik de to landmænd udarbejdet et likviditetsbudget med en forudsætningsbeskrivelse for at gøre etableringen til en succes:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var vigtigt, at vi kom hele vejen rundt, så Mathias og Jesper havde de bedste forudsætninger for at komme godt i gang. Der blev blandt andet afholdt møder med LMO afdeling for Selskaber og Skat, som gennemgik mulighederne for at danne selskab, I/S, personlig virksomhed med videre. De fik også juridisk bistand via LMO's Prolex Advokater med en gennemgang af lejekontrakten, siger Lasse Frost.

Fra drøm til virkelighed

I dag driver makkerparret landbrug på fire forskellige ejendomme og har seks ansatte. For dem begge har det været vigtigt, at de har være afklaret og fast besluttet på, at de gik helhjertet ind i processen med at blive selvstændige svineproducenter:

- Inden man etablerer en virksomhed, skal gøre sig grundige tanker om, hvad man egentlig vil med sin karriere og sit liv. For det kræver bestemt hårdt arbejde. Og så er det vigtigt at man har sit netværk i orden. At man har folk omkring sig, som kan rådgive og vejlede fra start til slut. Der dukker så mange spørgsmål op undervejs, at der pludselig skal handles hurtigt. Og så er det vigtigt, man har den nødvendige hjælp at trække på, siger Mathias Sørensen.

Han bakkes op af Jesper Jakobsen, der understreger at vekslende og lange arbejdsdage er en del af pakken, når man vælger at etablere sig som selvstændig landmand:

- Når man har været i gang fra tidlig morgen og det indimellem bliver sent, og man stadig ikke er færdig med dagens opgaver, så kan man godt tænke, om det nu også er besværet værd. Men det når jeg heldigvis altid frem til, at det er det, siger Mathias Sørensen.