Abonnementsartikel

Afrevet bark, brændte pletter eller dybe furer i træerne. Dette syn kan møde den undrende skovgæst i flere af statens skove. Det ligner umiddelbart hærværk på skovens træer, men faktisk er det gjort med vilje. Naturstyrelsen tager en række hensyn til biodiversitet i forvaltningen af skovene. Et af de nyeste tiltag er at skade udvalgte træer i statens skove landet over for at lade dem dø langsomt. På den måde kommer de en lang række dyr og svampe til gode.

- Der mangler gamle træer og levesteder i vores skove. Derfor arbejder vi hele tiden med at forbedre den måde, vi forvalter skovene på. Stående døende træer er et optimalt levested for eksempelvis biller, og spætter kan søge føde og hakke redehuller i dem. Derfor efterligner vi de skader, der ville opstå naturligt i form af lynnedslag, sygdom og brækkede grene. Ved at give træerne en langsom død, forlænger og forstærker vi fødegrundlaget for både dyr og planter, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konkret skal der over en årrække skades tre træer per hektar i bevoksninger med løvtræer, der har en diameter på 20-40 centimeter. Træerne udvælges og markeres på forhånd, så skovarbejderne kan udføre skaderne samtidig med, at der fældes andre træer som en del af den normale skovdrift.

Knækkede træer

Arbejdet indgår i Naturstyrelsens certificering for bæredygtig forvaltning af skovene.

- Variation og asymmetri er nøgleord, når det kommer til biodiversitet. Et døende træ vil både have råddent og levende materiale i sig, som insekter og svampe kan gå ombord i. Man kan sige, at der er noget for enhver smag. Derfor er det også bedre, at et døende træ knækker af sig selv, end at vi saver det over. Det skaber automatisk mere variation, siger Mads Jensen.

Foruden de skadede træer, efterlader Naturstyrelsen minimum fem træer yderligere i gamle bevoksninger, som med årene selv får lov til at dø. Desuden får enkelttræer, der er knækket eller væltet i en storm, også lov til at blive liggende til gavn for biodiversiteten.

Naturstyrelsen har netop været igennem den årlige kontrol for bæredygtig skovdrift og levede op til kravene i certificeringsordningerne. Certificering er et bevis for, at træet kommer fra en skov, hvor der er taget hensyn til natur, miljø, økonomi og arbejdsforhold til glæde for vores og fremtidens generationer.