Abonnementsartikel

Iltsvindets udbredelse blev i oktober reduceret markant i en del områder i de indre danske farvande. Det skyldes især, at det har blæst meget fra sidst i september, hvilket forbedrede iltforholdene i nogle områder.

Det viser den nye iltsvindsrapport, der er baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 22. september til 25. oktober.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i oktober ca. 800 km2, hvilket er godt en halvering i forhold til i september. Arealet af kraftigt iltsvind blev reduceret endnu mere markant, nemlig fra knap 650 km2 i september til godt 100 km2 i oktober.

Områder berørt af iltsvind var i oktober især Aarhus Bugt og omgivende farvande, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt nordvest for Ærø, Aabenraa Fjord, den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav og Flensborg Fjord. Weekendens storm har haft en yderligere positiv effekt på iltforholdene i sydlige Lillebælt og der er ikke længere iltsvind i Det Sydfynske Øhav.

Du kan læse hele rapporten HER.