Abonnementsartikel

Med en ny overvågningsaftale vil Miljøstyrelsen sikre en systematisk overvågning af ulv i Danmark, som giver Miljøstyrelsen viden om udbredelse og etablering af ulv her i landet og så vidt muligt sammenhængen mellem den danske bestand af ulv og den centraleuropæiske bestand, særligt bestandene i Tyskland og Polen.

Overvågningen vil løbende give Miljøstyrelsen opdateret viden om ulv i Danmark. Overvågningen sikrer et solidt fagligt grundlag for den fremtidige forvaltning af ulven, og den skal skabe overblik over, hvor ulven har etableret sig, og hvor mange individer vi har i landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Frivillige hjælper

Overvågning kan f.eks. foregå ved at samle prøver af afføring, som analyseres for DNA-spor efter ulv, og om sporet stammer fra en ulv, vi allerede kender fra det danske register, eller som kan genfindes i udenlandske registre.

På den måde kan det afdækkes, om der er tale om en ulv, der f.eks. er vandret til Danmark fra Tyskland eller fra Polen. Overvågningen sker bl.a. ved inddragelse af frivillige kræfter og omfatter ud over indsamling af prøver til DNA-analyse, opsætning af vildtkameraer i de områder, hvor ulven færdes eller formodes at færdes.

Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus skal blandt andet oprette og vedligeholde et samlet nationalt register over fund af ulv samt yde rådgivning til Miljøstyrelsen i spørgsmål nært knyttet til overvågning.