Abonnementsartikel

Hvor skal turen gå hen? Det forsøger Naturstyrelsen at give et svar på i fem nye digitale naturguider, der dækker udvalgte udflugtsmål i Trekantsområdet og nord for København. Naturstyrelsen har nu 156 naturguider, som du kan tage med overalt.

Flyvestation Værløse

Vidste du, at man kan opleve rådyr døgnet rundt på den gamle flyvestation i Værløse? Eller at du kan sejle dig selv og familien tværs over den kunstigt anlagte Ferup Sø ved Vester Nebel Ådal med en trækfærge?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er blot et par af de seværdigheder, du kan læse mere om i fem nye digitale naturguider på Naturstyrelsens hjemmeside. Guiderne dækker udvalgte statslige naturområder i Trekantsområdet og nord for København.

Naturstyrelsen har nu 156 naturguider, hvor du kan få gode ideer til oplevelser i den danske natur. Guiderne indeholder alle de oplysninger, som rejsebøger og guider normalt har: Alt om seværdigheder, kulturhistorie, dyreliv, historie, aktiviteter, men også praktiske oplysninger om borde, bænke, toiletter og parkeringsmuligheder.

Flyvestation Værløse

Natustyrelsen ejer de grønne dele af den tidligere militære Flyvestation Værløse. Naturstyrelsens område er på 349 ha og er nu et rekreativt naturområde, hvor der er offentlig adgang døgnet rundt. Området fungerer ikke længere som militær flyveplads, men den 3 km lange asfaltbelagte landingsbane er nu et mekka for alle til fods og på hjul, der vil opleve og bruge det store, åbne naturområde.

Folehaven og Hørsholm Slotshave

Folehaven er en af Nordsjællands frodigste løvskove. I skoven findes småsøer og skovenge, som tilsammen udgør mange levesteder for dyr og planter. Hørsholm Slotshave er et haveanlæg fra baroktiden, hvor du blandt andet kan opleve mere end 250 år gamle lindetræer, der bevidnede romancen mellem dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge Struensee.

Gødding Skov

Gødding Skov ligger langs Hærvejen på den jyske højderyg og gemmer på mange gravhøje og røser fra oldtiden. Historisk hører skoven med i kampen mod sandflugten i starten af 1800-tallet, hvor der blev plantet mange plantager på den jyske hede. Den sydligste del af skoven er en perle langs Vejle Ådal, hvor hele Hjortedalen til Randbøldal er fredet. Her ligger også det aktive Ådal Dambrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Harte Skov og Ferup Sø

Harte Skov er en af de første skove, der blev plantet efter Folketingets beslutning i 1989 om at fordoble Danmarks skovareal. I Harte Skov kan du opleve, hvor hurtigt landskabet har forvandlet sig fra marker til skov med enge, overdrev og ådal. En af de smukkeste pletter i Harte Skov er, hvor Vester Nebel Å tager et kraftigt slyng, der efterlader en hesteskoformet eng i ådalen.

Svanemosen, Hoppes og Fovslet Skov

Tæt ved Kolding ligger et ca. 6 km² stort naturområde med en højmose, en gammel skov og en ny skov. Forholdsvis ukendt uden for lokalområdet, men bestemt et besøg værd med den store variation fra den urgamle Fovslet Skov via Svanemosen med tørvegrave til den helt unge Hoppes Skov.

Fovslet Skov har adskillige små gravhøje, og en af de smukkeste ture gennem skoven er at følge Nørreskovsvej forbi de mange små skovsøer og tage afstikkere østpå til skovbrynet mellem agerland og skov.