Abonnementsartikel

Politiet landet over gennemfører fra mandag den 20. november til søndag den 26. november 2017 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen er koordineret med Sikker Trafiks kampagne Sænk farten - en lille smule betyder en hel del.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden

Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

Formålet med politiets kontrol er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Kontrollen foregår primært på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger. Derudover opretholder politiet et præventivt kontroltryk ved kontrol på andre vejstrækninger. Hastighed var en betydende faktor i halvdelen af de dødsulykker, som skete i perioden 2010-2015.

Høj hastighed kan både være, når man kører hurtigere, end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til vejforholdene. Eksempelvis sker de fleste motorvejsulykker, hvor hastighed er af medvirkende årsag, pga. forholdene, som eksempelvis tåge og regn med mere.

Hvorfor indsats?

For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres.