Abonnementsartikel

Får vi en vinter med frostgrader, kan der ske store skader på dine vandrør. Det kan blive både besværligt og dyrt, hvis ikke du har været på forkant og taget dine forholdsregler, når vinteren viser tænder. Her er en række gode råd fra Danske Vandværker til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus.

Hold dit hus varmt

Du bør holde en ensartet temperatur i dit hus. Du skal være opmærksom på, at de fleste forsikringer ikke dækker uheld, hvis ikke du har haft nok varme på, medmindre der er tale om manglende varmeforsyning, du ikke har haft indflydelse på eller er skyld i. Et rum anses for at have været utilstrækkeligt opvarmet, hvis temperaturen når ned under 14 til 15 grader.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er du væk fra boligen i længere tid, er det en god idé at aftale med familie eller naboer, at de tjekker boligen.

Luk i sommerhuset

Lukker du dit sommerhus, eller dit fritidshus, ned for vinteren, bør du lukke for hovedhanen og blæse eller tappe alt vand ud af rørene. Mange vælger at overlade vintersikringen af huset til en vvs-installatør, inden frosten sætter ind. Bruger du huset hele året, og er der vand i systemet, bør der altid være varme på i de rum, hvor der er vandrør.

Det er altid en god ide at lukke for hovedhanen, når huset står tomt i flere dage. Forsikringsmæssigt skal du være opmærksom på, at fritidshusforsikringen som hovedregel ikke dækker skade som følge af frost i uopvarmede bygninger, medmindre vandtilførslen er lukket, og anlægget tømt for vand.

Pas på de skjulte rør

Du skal være opmærksom på, om du har skjulte rør til enten varme eller drikkevand på steder, hvor det kan blive rigtig koldt. Problemer med frosne rør opstår nemlig typisk i skunkrum, på loftet eller andre steder, hvor rørene løber uden for husets klimaskærm. Din boligs klimaskærm er alt det, der skiller ude fra inde, altså ydervægge, vinduer, tag, hoveddør, og så videre.

Brug din logiske sans ? sidder der en radiator på væggen, og er der ingen synlige rør, så er der rør bag væggen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Isolér dine vandrør

Normalt er det ikke så dyrt at efterisolere vand- og varmerør som værn mod frostsprængninger. Det koster typisk omkring 10 til 30 kroner per meter isolering, og den udgift vil være tjent hjem efter relativt kort tid. For isoleringen beskytter ikke alene mod frostsprængninger, isoleringen holder også på varmen i rørene, og på den måde undgår du at fyre for gråspurvene. Alle de rør, der løber uden for boligens "varme zone", for eksempel oppe på loftet eller i skunken, bør være isolerede. Det gælder både rør til drikkevand og til varme. Men husk, at isolering kun udsætter tidspunktet for, hvornår vand uden cirkulation fryser.

I længere perioder med hård frost kan selv rør med almindelig cirkulation fryse til, og de bør derfor være isolerede. Har du først har haft problemer med frosne vandrør, kommer problemet tit igen. I langt de fleste tilfælde vil det være nok at efterisolere rørene, men nogle gange er det nødvendigt at flytte rørene ind i boligens "varme zone". Skal rørene flyttes, skal du kontakte en vvs-installatør, da det er autorisationskrævende arbejde.

Is i rørene

Er der is i rørene, kan du kan selvfølgelig selv prøve at tø isen. Du kan for eksempel lægge varme håndklæder om rørene, men de skal fornys mange gange, og det kan tage meget lang tid, hvis problemet er slemt. I langt de fleste tilfælde betaler det sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, og det vil ret hurtigt tø isen op. Prisen afhænger af flere ting, for eksempel om rørene er nemme at komme til, og hvor lang tid det tager at tø vandrørene op.

Men du bør altid spørge om prisen, før arbejdet går i gang, og det kan tit betale sig at ringe til mere end en vvs-installatør og få et prisoverslag.

Du må aldrig bruge varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op. Som regel ligger der støv eller andet brandbart materiale i nærheden af rørene, der nemt kan gå ild i, og så risikerer du, at der sker endnu større skade på boligen. Sidst, men absolut ikke mindst, vil din forsikring formodentlig ikke dække, da du har udvist grov uagtsomhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis vandrøret er sprunget

Er vandrøret sprunget, bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde får du begrænset skaden, og du undgår også, at din næste vandregning bliver meget stor. Derefter kontakter du en vvs-installatør, som kan reparere de frostsprængte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt.

Herefter melder du skaden til dit forsikringsselskab.