Abonnementsartikel

Den er en let, lille sag ? men til gengæld er forekomsten af den 5-7 gram tunge rødtoppede fuglekonge steget kraftigt i antal de senere år her i landet. 1.058 rødtoppede fuglekonger er blevet ringmærket frem til og med 2016, og nu er den for første gang genfundet i udlandet. Det skete den 4. november ved byen Surhuizum i det nordlige Holland, 291 km fra Blåvand i syd-sydvestlig retning ? hvor den var ringmærket 14 dage forinden.

Med sine 9 cm og 5-7 gram er den rødtoppede fuglekonge sammen med den almindelige fuglekonge Europas mindste fugl. Den yngler udelukkende i Europa, og Danmark udgør nordgrænsen for udbredelsesområdet. I Danmark ses flest rødtoppede fuglekonger i træktiden i marts-april samt i september-oktober. Landets første sikre ynglefund blev gjort i 1961 i Kongelunden på Amager

Artiklen fortsætter efter annoncen

Langt hovedparten af vores viden om fuglenes trækruter stammer fra ringmærkning. Danske jægere og naturfolk kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fund af ringmærkede fugle til Statens Naturhistoriske Museum. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder, levealder m.v. Ringmærkning af fugle i Danmark finansieres af Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.