Abonnementsartikel

Der blev skudt mange agerhøns i 1949. I vildtudbyttestatistikken kan man læse, at der blev nedlagt 446.064 mod kun 24.329 i 2016. Omvendt er det med dådyrene. Her blev der nedlagt 1558 dådyr i 1941 mod 9425 i 2016.

Den danske vildtudbyttestatistik er en database, der indeholder oplysninger om nedlagt vildt i Danmark. Statistikken er baseret på en årlig opgørelse af jagtudbyttet af stort set alle jagtbare pattedyr og fugle. Der foreligger oplysninger for de fleste arter siden 1941.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efterspørgsel på data

Aarhus Universitet, DCE, administrerer den danske vildtudbyttestatistik, som en del af de faglige opgaver der udføres for Miljø- og Fødevareministeriet. Med et stadig stigende behov for detaljeret forvaltning af jagtbare vildtarter i Danmark, har der de seneste år været en øget efterspørgsel på vildtudbyttedata på både regional og lokalt niveau. For at imødegå denne efterspørgsel og samtidig gøre den danske vildtudbyttestatistik mere generelt tilgængelig, har DCE oprettet en ny hjemmeside for arter og artsforvaltning med fokus på jagt og vildtforvaltning.

Tilbage til 1941

På hjemmesiden er der adgang til vildtudbyttestatistikken tilbage til 1941, med mulighed for at se data for amter (frem til 2005) og for kommuner (fra 2006 og frem) for alle aktuelle arter og artsgrupper. Data vises i søjlediagrammer eller på kort, og de bagvedliggende tal kan downloades til ekstern brug i bl.a. Excel.

Den nye hjemmeside har navnet fauna.au.dk, og vil, udover at give adgang til vildtudbyttestatistikken, også være indgang til Vingeundersøgelsen og dennes resultater, samt være en artsindgang til alle jagtbare arter med tilknyttede beskrivelser og aktuelle links.