Abonnementsartikel

Mange kommuner, lodsejere og staten har i årevis haft store udfordringer med at bekæmpe invasive arter som for eksempel rynket rose, som de fleste danskere kender fra de danske kyster. Samtidig har rynket rose været til salg på planteskoler og byggemarkeder landet over.

Det er et bredt flertal af Folketingets partier enige om, skal være fortid. De har nu vedtaget en ny lov, som udvider værktøjskassen over for de invasive arter, f.eks. gennem forbud mod handel, import med mere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stor udfordring

Invasive arter er en af de største udfordringer for den biologiske mangfoldighed i Danmark. Nogle invasive arter spreder sig voldsomt, da de kun har få eller ingen naturlige fjender. Så kan de bide sig fast i den danske natur og presse hjemmehørende danske arter væk fra deres levesteder.

Invasive arter kan medføre store samfundsøkonomiske konsekvenser. De Økonomiske Råd oplyser i deres rapport fra 2014, at det koster samfundet fem millioner kroner om året at bekæmpe rynket rose, 28 millioner kroner at bekæmpe kæmpe bjørneklo og at en række invasive arter (herunder både dyr og planter) koster det danske samfund godt 900 millioner kroner om året. På EU plan bruges der 90 mia. kroner om året på at bekæmpe invasive arter.

Overgangsordning

For de berørte planteskoler og producenter bliver der lavet en overgangsordning, så de får en rimelig tid til at omstille deres produktion og salg til andre arter. Miljø- og fødevareministeren fremlagde en handlingsplan mod invasive arter i juni 2017, hvor et af forslagene var, at der skal ske en indsats mod de invasive arter, der handles i Danmark.

Den nye handlingsplan er en samlet plan for håndtering af invasive arter i Danmark.