Abonnementsartikel

Genindførelsen af en generel jagttid på sølvmåger vil begrænse mågebestanden, og målet er blandt andet at mindske omfanget af skader. Samtidig fortrænger sølvmåger flere steder i naturen mindre almindelige fuglearter som terner fra holme og småøer.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil samtidig give jægerne lov til at skyde grågæs i august måned. Tidligere begyndte jagten på grågæs først i september.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bestand fordoblet

Bestanden af grågæs er siden midten af 1990'erne vokset med flere hundrede procent. De mange grågæs giver landbruget voksende problemer med markskader.

Augustjagten på grågæs kommer kun til at ske på landbrugsarealer og i en afstand af 300 meter fra større søer og kyst. Dermed forstyrrer jagten ikke fugle, der yngler sent og trækkende og rastende vandfugle.

Den nye jagttid for grågæs vil være en del af en samlet revision af bekendtgørelsen om jagttider, som efter planen skal træde i kraft til sommer. Ændringen af bekendtgørelsen sker som følge af en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

I løbet af vinteren vil et udkast til bekendtgørelse om jagttider blive sendt i høring. Bekendtgørelsen vil indeholde jagttider for i alt 55 arter, og i alt 13 dyrearter får ny jagttid.