Abonnementsartikel

Som Fritidsmarkedet tidligere har beskrevet, kommer der fra årsskiftet strammere regler for sikkerhed ved brug af flishuggere.

Vi har skriftligt spurgt Arbejdstilsynet om det nye regelsæt for flishuggere, og om hvordan forløbet har været i forhold til implementeringen i Danmark, Frankrig og EU. Her er svarene fra Morten Vestergaard fra kommunikationsafdelingen hos Arbejdstilsynet:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Træder de nye regler for sikkerhed i og omkring flishuggere i kraft per. 1. januar 2018?

Der er som sådan ikke nye regler, idet det er maskindirektivet, som er regelgrundlaget på området.

Harmoniseringen for den hidtil gældende standard for flishuggere blev trukket tilbage af EU kommissionen den 19. december 2014. Det gælder for alle manuelt betjente flishuggere med vandretliggende eller næsten vandretliggende fødetragt.

Den europæiske standardiseringsorganisation er ved at udarbejde en ny standard for flishuggere til afløsning for den tilbagekaldte standard.

Arbejdstilsynets Markedsovervågning har den 8. november 2017 udsendt denne information til alle de danske fabrikanter, importører og distributører vi har kendskab til.

Er reglerne vedtaget i EU og var Frankrig et foregangsland?

Ja, tilbagekaldelsen af harmoniseringen af den hidtidige standard er vedtaget i EU. Det er korrekt, at Frankrig har været et af de første EU-lande til at informere om det, men skærpelsen af kravene gælder for alle fabrikanter, importører og distributører der fremstiller og leverer flishuggere til det europæiske marked. Den nye standard er ikke vedtaget endnu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvornår får de danske fabrikanter besked på de nye sikkerhedsregler?

Det fik de den 8. november i år. Det er fabrikantens ansvar, at følge med i gældende regler, herunder at ajourføre sig med de standarder, som de kan vælge at følge. Det er normalt på standardiseringsområdet i fabrikantregi under CEN, herunder udarbejdelsen af nye standarder og revision af standarder.

De europæiske markedsovervågnings myndigheder deltager kun i dette arbejde i yderst begrænset omfang.

Hvor mange ulykker sker der med flishuggere på årsbasis i Danmark?

Det har vi ikke præcise tal for.