Abonnementsartikel

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2016 viser, at træpilleforbruget i Danmark er steget omkring 22 pct. sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra 2014. Stigningen er sket såvel i de store kraftvarmeværker, der har bevæget sig væk fra kul, og i de mindre anlæg hos private husholdninger samt i industri, institutioner og offentlig service.

Kommer fra udlandet

I 2016 blev der fremstillet ca. 0,16 mio. ton træpiller i Danmark, mens der blev importeret godt 2,4 mio. ton, heraf halvdelen fra Baltikum. Dermed kom 94 pct. af den samlede forsyning af træpiller i 2016 fra udlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der blev i alt fremstillet og importeret næsten 2,6 mio. ton træpiller, som blev brugt til energiformål i Danmark. Heraf blev ca. 1,6 mio. ton omsat i forsyningssektoren, ca. 0,8 mio. ton hos private mens ca. 0,2 mio. ton blev anvendt i industri og offentlige bygninger.

22 procent stigning

Forbruget af træpiller er steget omkring 22 pct. i forhold til den seneste undersøgelse fra 2014, både hos værkerne, der i perioden har erstattet kul med træpiller, og uden for forsyningssektoren.

Stigningen på næsten 200.000 ton i private husholdninger skyldes bl.a. en koldere fyringssæson i 2016 sammenlignet med 2014 og installation af nye træpillefyrede anlæg.

Fakta:

Træpilleundersøgelsen er gennemført af Ea Energianalyse på vegne af Energistyrelsen. I undersøgelsen bestemmes forbruget udenfor forsyningssektoren ved at trække forbruget i værkerne, der kendes fra Energistyrelsens årlige energiproducenttælling fra den samlede forsyning, som undersøgelsen opgør.