Abonnementsartikel

Siden 1999 har lystfiskere og naboer klaget over de bævere, Miljøstyrelsen udsatte. Udsættelsen kom efter flere års undersøgelser og dialog med berørte lodsejere. Der blev på den baggrund udarbejdet en forvaltningsplan, hvoraf blandt andet fremgik, at der ikke ville blive ydet erstatning for skader forårsaget af bæverne.

Til gengæld kunne berørte lodsejere kontakte Miljøstyrelsen, der så ville vende tilbage med en plan for, hvordan yderligere skader kunne forhindres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2016 skrev Skovdyrkeren en artikel om udsætningen af bævere. Den artikel handlede blandt andet om lodsejer Find Andersen-Fruedahl og Miljøstyrelsen, der var kommet i clinch med hinanden over nogle skader, som bæverne havde foresaget.

Skader og ansvar

Sagsøgeren forklarede under sagen, at han igennem flere år mange gange ringede til Miljøstyrelsen, uden at telefonen blev taget. Han forsøgte derfor selv at rydde dæmninger og holder bæverne ude. Først derefter fik han kontakt til en medarbejder hos Miljøstyrelsen, som straks kom og ryddede dæmningerne. Der var i den forbindelse ingen snak om træerne.

Ansatte hos Miljøstyrelsen har som vidner forklaret, at sagsøgeren første gang rettede henvendelse om bæverne i 2015, hvorefter der straks blev ryddet en dæmning. Så længe bæverne var aktive i området, fulgte en medarbejder løbende op på sagen og fjernede nye dæmninger. Miljøstyrelsen har ikke modtaget henvendelser fra sagsøgeren om skader på hans træer.

Idet udsætningen af bævere var lovlig, og fordi Miljøstyrelsen opfyldte sine forpligtelser til at afhjælpe skader på ejendommen, krævede Miljøstyrelsen at blive frikendt.

Det blev de. Ifølge Skovdyrkerne.dk kommer sagen til at koste lodsejeren 30.000 kroner, da han skal betale Miljøstyrelsens advokatregninger.