Abonnementsartikel

Selvom kilden til skimmelvæksten er fjernet, og skimmelsvampen er tørret ud, viser nye celleforsøg, at skimmelsvampepartiklerne stadig påvirker vores immunforsvar. De bør derfor fjernes helt fra indeklimaet.

- Skimmelsvampeprøver, både fra overflader med udtørret vækst, og fra fugtige overflader med igangværende vækst, er inflammatoriske. Det tyder på, at det ikke er nok "bare" at stoppe væksten, men at svampen helt skal fjernes fra vores indeklima for at undgå en negativ påvirkning af vores immunforsvar, siger Sofie Marie Kristensen, der er specialist i skimmelsvamp på Teknologisk Institut.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun har netop afsluttet sit ph.d.projekt om luftbårne skimmelsvampepartikler fra vækst i bygninger fra Aalborg Universitet.

Den skjulte skimmel udfordrer

Skimmelsvampe findes både i luften ude og inde. De bliver først et problem for os i det øjeblik, de begynder at vokse i vores bygninger - og særligt, når de vokser i det skjulte. Skimmelsvampene udsender partikler og kemiske forbindelser til vores omgivelser. Ved indånding skaber de inflammation i luftvejene, og vi oplever symptomer som luftvejsgener, hovedpine og træthed.

- Der, hvor vi virkelig ser udfordringer er ved skjult skimmelsvampevækst, når skimmelsvampene gror på skjulte overflader i bygninger, eksempelvis under dit trægulv, bag den indvendige efterisolering på dine ydervægge eller over dit nedhængte loft. Ofte kan vi heller ikke lugte skjult skimmelsvampevækst, men meget tyder på, at skimmelvæksten alligevel kan påvirke vores helbred, fortæller Sofie Marie Kristensen.

Svært at måle

En anden udfordring ved den skjulte vækst er, at den også kan være svær at måle nøjagtigt i luften indendørs.

- Det betyder, at vi ofte er nødt til at lave åbninger i konstruktionerne, for at finde frem til den skjulte vækst. Hvis vi har at gøre med en gammel skade, der er repareret, men hvor skimmelsvampen ikke er fjernet, kan det også være svært rent visuelt, eller ved brug af fugtmålinger at vide, i hvilket område der er størst sandsynlighed for vækst. Det kan derfor være lidt af et detektivarbejde at finde frem til skjulte skimmelsvampeskader i bygninger, selv med de metoder vi har i dag, forklarer Sofie Marie Kristensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teknologisk Institut har omkring 800 individuelle sager årligt, som bl.a. omhandler forskellige scenarier af skimmelsvampeproblematikker i bygninger. Ofte rapporterer bygningsbrugere om gener, der viser sig at stamme fra gamle udtørrede skader.