Abonnementsartikel

I år er den store ændring i landbrugsbranchen den nye husdyrlov, som trådte i kraft 1. august 2017. Den ændrer nemlig på landmændenes muligheder, hvis de påtænker at bygge nyt eller udvide deres bedrift. Gråkjærs miljørådgivere og projektkonsulenter glæder sig til at tage den snak om mulighederne - så kom og hør nærmere på Gråkjær standen A-1108 på Nutrifair i Fredericia!

Den store ændring i den nye husdyrlov er, at den stiller krav til produktionsarealet i stedet for at kigge på dyr og dyreenheder. Det vil sige, at det er faste anlæg, der skal have godkendelse/tilladelse, for eksempel staldanlæg, gyllebeholdere og udendørs opholdsarealer med fast bund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Større fleksibilitet

Men der er også sket ændringer på blandt andet indholdet af godkendelser og tilladelser. I den nye lov er der en større fleksibilitet i forholdt til antal dyr i stalden, dog skal dyrevelfærdsreglerne altid være overholdt. Fleksibiliteten gælder også i forhold til skift af dyregrupper og på afgangsvægten, så det passer med det slagteriet efterspørger. Inden for lugt, natur og ammoniak ser vi også ændringer, hvor der ofte stilles krav til brug af miljøteknologi på de større husdyrbrug.

- Vores oplevelse er, at mange landmænd gerne vil have en helhedsvurdering af deres produktionsejendom. Rådgivningen er vigtig, således at den enkelte landmand er grundigt forberedt til at træffe de rigtige beslutninger. Udover miljøgodkendelse og miljøvurderinger er også områder som bedriftsstrategi og teknologiordninger centrale elementer i vores rådgivningsarbejde. Vi kan kort sagt være med til at vurdere: kan det, man gerne vil, overhovedet lade sig gøre på den pågældende ejendom?, siger Gråkjærs miljøkonsulent Alice Nielsen, som opfordrer alle interesserede til at komem og tage en snak om mulighederne.

- I Gråkjærs Miljøcenter har vi specialiseret os i at udarbejde miljøgodkendelser, miljøanmeldelser og støtteansøgninger, samt mange andre opgaver inden for miljørådgivning. Vi kender lovgivningen - også den nye husdyrlov, og vi har erfaring med, hvordan forholdene skal være for at det fungerer i dagligdagen i stalden, siger Alice Nielsen.

Du kan finde Gråkjær standen på A-1108 på Nutrifair i Fredericia den 17. og 18. januar.