Abonnementsartikel

I 2016-17 var Miljøstyrelsen på tilsyn ca. 80 gange som led i kontrollen med ulovligt fældet træ. Styrelsen udstedte i samme periode 20 påbud og tre virksomheder blev meldt til politiet. Det er en fordobling af tilsynene i forhold til den foregående periode.

Det kan man læse i en ny årsrapport fra Miljøstyrelsen om indsatsen i 2016-2017 indenfor EU's tømmerforordning til bekæmpelse af ulovligt fældet træ.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi anvender en risikobaseret tilgang i vores tilsynsplanlægning. Det kan være en af grundene til, at vi finder relativt mange afvigelser fra reglerne. En anden årsag kan være, at mange virksomheder fortsat ikke har fået sat sig ind i reglerne, siger fuldmægtig Niels Bølling, Miljøstyrelsen.

I 2018 vil der blive gjort en ekstra indsats for at komme i kontakt med virksomhederne ved direkte kontakt og mere information om EUTR, der skal klæde virksomhederne bedre på til at overholde reglerne om undgåelse af ulovligt fældet træ.

Læs års rapporten her (PDF)

Ny kontrol med træ fra Indonesien og vejledning til skovejere

I efteråret 2016 blev der indført et fælles toldsystem ?TRACES? for træprodukter fra Indonesien. Som dokumentation for lovligheden skal træprodukterne følges af en FLEGT-licens og godkendes i det fælles toldsystem. Mere end 600 importer med FLEGT-licens kom ind i Danmark via det nye system.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De danske skovejere fik tillige en vejledning om reglerne i EU's tømmerforordning. Målet er at hjælpe skovejerne med at sikre, at man ikke bryder reglerne.

Miljøstyrelsen samarbejder med EU kollegaer, nabolande, industri, konsulenter og NGO'er i den fælles indsats for at sikre, at skovene nationalt og internationalt udnyttes efter gældende lovgivning og regler.