Abonnementsartikel

Med Naturpakken ønskede aftaleparterne (VKOLA) større klarhed over samspillet mellem mulighederne for naturpleje og regler om naturbeskyttelse, og det bliver nu realiseret med bl.a. en ny app til mobilen og en ny digital naturplejeguide.

Den nye digitale naturplejeguide vil hjælpe landmanden til at træffe den bedste løsning set i forhold til hans bedrift. Det gælder både i forhold til at udføre naturpleje, udlægge ny natur og finde ud af, hvad der er af relevante tilskud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis landmanden eksempelvis har arealer i et Natura 2000-område, så kan han gå ind på naturplejeguiden og undersøge, hvad han skal gøre i forhold til græsning, vildtpleje, braklægning, m.v. Derudover er der udviklet en app for beskyttet natur. Her kan landmanden med mobil og app i hånden undersøge, hvornår han befinder sig på et areal, der er registreret som § 3-beskyttet.

Naturplejeguiden er udviklet af Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer, SEGES, i samarbejde med Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og kommunerne.

Appen for beskyttet natur er udviklet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, kommunerne, og SEGES.

Den nye digitale naturplejeguide kan findes her www.naturplejeguiden.dk