Abonnementsartikel

Rold Skov rummer flere naturrekorder. Det er blandt andet her, du finder Danmarks største oprindelige skov, landets største forekomster af bøgetræer over 200 år og nogle af Nordeuropas vandrigeste kilder.

Nu får naturen endnu mere plads at boltre sig på i det store naturområde i Himmerland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturstyrelsen vil omdanne 65 hektar statsejet landbrugsjord til permanente lysåbne naturområder, hvor kreaturer skal græsse på tværs af skovbrynene. På sigt vil det skabe flydende overgange mellem skoven og lysåbne naturtyper som overdrev og enge. I forvejen er der i Rold Skov cirka 380 hektar, der primært naturplejes ved afgræsning. Dette område kan nu udvides med 25 procent. Det er et af forslagene i en ny driftsplan, der udstikker rammerne for Naturstyrelsens forvaltning af området de næste 15 år.

Sjældne orkideer sikres

De nuværende landbrugsjorder er en del af et stort og vigtigt Natura 2000-område, der blandt andet skal sikre truede arter som de sjældne orkideer fruesko og rød skovlilje.

- Driftsplanen er en naturlig forlængelse af Naturstyrelsens løbende arbejde med at styrke biodiversiteten i alle de statslige skove og lysåbne naturområder. Rold Skov har på den baggrund allerede gennemgået en meget stor forandring de seneste 15 år. Der er etableret over 50 nye søer og vandhuller, der er plantet og gjort plads til flere oprindelige løvtræer, og der er skabt 50 procent flere lysåbne arealer. Ved også at omdanne nuværende landbrugsjord til overdrev hjælper vi denne udvikling endnu mere på vej, siger Bendt E. Andersen, skovrider i Naturstyrelsen Himmerland.

Overdrevene giver planter, insekter og fugle større udfoldelsesmuligheder og skal græsses af kreaturer. Kreaturerne bidrager blandt andet ved at sprede frø på tværs af arealerne, når de æder et sted, og lægger efterladenskaber et andet sted. Ved samtidig at stoppe med at give markerne gødning og gradvis trække næringsstofferne ud af landbrugsjorden, vil jordbunden med tiden blive udpint, hvilket er en forudsætning for overdrevenes særlige vegetation og dyreliv.

Bedre rammer for friluftsliv

Rold Skov og Rebild Bakker er et af landets meget besøgte naturområder, med over 350.000 årlige besøgende. Over 60 kilometer vandreruter snor sig gennem det kuperede terræn, og det er også her, du finder et af Danmarks mest omfattende mountainbikeområder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Målet er hele tiden at skabe en endnu mere varieret natur, hvor vi går bort fra de lange lige rækker med nåletræer, som Rold Skov tidligere har været kendetegnet af. Flere lysåbne pletter og naturnær skovdrift, hvor man udskifter nåletræer med hjemmehørende løvtræer og lader nye træer så sig selv, kommer ikke blot naturen til gode, men skaber også spændende rammer for friluftslivet. Det betyder blandt andet, at der er flere steder, hvor man kan nyde udsigten over de store bakkedrag, siger Bendt E. Andersen.

Udviklingen mod flere overdrev i Rold Skov vil ske i takt med, at de eksisterende forpagtningsaftaler udløber.

Din mening tæller

Brugere, borgere og andre interessenter er undervejs kommet med input til driftsplanen, ligesom det lokale brugerråd har været inddraget. Driftsplanen er i høring frem til marts i hvilken periode alle med interesse for natur, skov og friluftsliv opfordres til at komme med ris, ros og bidrag. Herefter forventes den endelige plan at blive offentliggjort i løbet af foråret.

Det forventes, at det først i 2018 bliver offentliggjort, hvor Naturstyrelsen på baggrund af en landsdækkende prioritering udlægger skov til biodiversitetsformål ? herunder ny urørt skov. Eventuelle udpegninger vil blive indarbejdet i driftsplanen, når de er endeligt fastlagt.